مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سیستم مدیریت دانش چیست-32037581

مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سیستم مدیریت دانش چیست|32037792|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)سیستم مدیریت دانش چیست آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. فصل دوم پیشینه تحقیق مبانی نظری مدیریت دانش : تاريخچه دانش دانش در سازمان يعني آنچه كه افراد درباره ارباب رجوع ، محصولات ، فرايند ها ، اشتباه ها ، و موفقيتها مي دانند . دانش يك سازمان مي تواند در ذهن افراد ، گرو ه ها و واحد هاي آن ، جا گرفته باشد و بخش اصلي فرايند هاي اجرايي ، عرف ها و قوانين و مقررات آن محسوب شود . از طرفي ، دانش راتركيبي سازماندهي شده ازوظايف ، نقش ها ، رويه ها و اطلاعات ، تعريف كرد ه اند . اين تعريف به اين مفهوم است كه اطلاعات را تنها باسازماندهي مي توان به دانش تبديل كرد . كوئن دانش را به خرد سازماني تشبيه كرده است . طبق اين ديدگاه ، دانش سازماني نه به سازمان ، بلكه به افرادي از سازمان مربوط مي شود كه آن را توليد كرد ه اند . دانش افراد ، محصول تعاملات اجتماعي آن ها است و ريشه در شرايط اجتماعي و فرهنگي آن ها دارد . تاكيد بر دانش فردي به اندازه دانش سازماني مهم است و هر دو تا حدي بر ماهيت وظايف ، سطح آموزش فردي ، انگيزه و ميل مديريت به دست كشيدن از وظايف قديمي خود و محول كردن آن ها به كارمندان رده پايين تر تمركز دارند . با اين حال بت عقيده دارد كه دانش سازماني ، نه به طور كامل در افراد و نه در سازمان ذخيره مي شود . بخشي از دانش در افراد و بخش ديگر درسازمان ذخيره مي شود . به همين دليل ، هر سازمان داراي سهمي از افراد با هوش است كه منابع ارزشمند دانش آن سازمان محسوب مي شوند . اما اين فرض كه دانش يك سازمان ، جمع افراد با هوش آن است ، نيز نادرست است . زيرا اگر دانش در انحصار افراد يك سازمان قرار داشته باشند چگونه سازمان از آن منتفع مي شود ؟ اگر اين طور باشد ، با ترك افراد برجسته از يك سازمان ، دانش آن سازمان نيز بي ترديد از بين خواهد رفت . بنابراين سازمان ها تنها در صورت سازماني كردن دانش خود مي توانند از آسيب پذيري در امان باشد . شايد برآورد تعاريف فوق را بتوان در تعريف هولان و فيليپس مشاهده كرد كه دانش سازماني را مجموعه از سرمايه ، قوانين ، فعاليت هاي جاري ، روند هاي اجرايي ، استاندارد ها ، و ديگر امور سازمان تعريف كرد ه اند كه رفتار ها اعضاي آن سازمان را شكل مي دهد . همان طور كه گفته شد ، دانش سازماني يا فردي محصول تعامل افراد يا سازمان با يكديگر است و سازمان براي روز آمد سازي و پالايش دانش خود نياز به تعامل با محيط پيرامون خود دارد . بدين ترتيب اطلاعات جديدي وارد سازمان مي شود كه لازم است براي آن فرايندي طراحي شود تا بتوان با استفاده از اطلاعا ت جديد ، برنامه هاي جاري را نيز مورد ارزيابي مجدد قرار

مطالب دیگر:
🔥تغییر محیط اوراكل 8 oracle🔥تفاوت بازاریابی تک به تک نسبت به بازاریابی سنتی🔥تكامل وب و مقایسه ابزارهای جستجو در اینترنت🔥تكنولوژی اطلاعاتی و توسعه ملی در كشورهای جهان سوم🔥تكنیك های ترمیم فاجعه ها در سیستم های پایگاه داده🔥تنظیم سیستم جهت مالتی مدیا انواع سیستم های عامل و تفاوت های آنها🔥توانا ساختن تایید اعتبار🔥توسعه سرویس شبكه جهت آپلود تصویر🔥توضیح در مورد نرم افزار Ulead Video Studio🔥تولرانس نقایص و اشتباهات در معماری نانو كامپیوترها🔥تیم uw برای ساخت نسل دیگری از كامپیوتر كوانتومی🔥جامعه دیجیتالی🔥جایگاه وایمکس (Wimax)🔥تحقیق در مورد جدول ها (ACCESS)🔥جرم و کامپیوتر🔥جزوه آموزشی مبانی مهندسی اینترنت🔥جستجو در وب پنهان (پژهش درس شیوه ارایه مطالب فنی)🔥تحقیق در مورد جستجو پیشرفته در اینترنت🔥بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار🔥بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیر روسپی🔥ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار🔥بررسی آلاینده های موجود در هوا و نقش آن در ایجاد بیماری های جسمی و روحی و راهکارهای پیشگیری🔥بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium🔥بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال🔥بررسی جامع زراعت