مقاله Effect of Different Particle Shapes on the Modelling of Woven Fabric Filtration-39009168

دانلود مقاله نساجی,مقاله زبان اصلی نساجی,مقاله انگلیسی نساجی,نساجی مدرن,Filtration,Woven Fabric,CFD, Fabric modelling, Particle packing, Particle shapes|39009379|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مقاله Effect of Different Particle Shapes on the Modelling of Woven Fabric Filtration آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

Abstract.

A computer simulation model, based on theoretical analysis, has been developed to investigate and quantify how variation of particle shapes can affect the resulting filtration performance. The software tool geometrically models 3D woven fabrics, interfaces with CFD tools to numerically determine the fluid flow paths, implements particles of various shapes and sizes, and employs a force model as the foundation of its capture and positioning mechanisms. When a particle is intercepted by the fabric, the various forces exerted on it are utilized to predict the particle’s movement over the fabric surface. These forces are derived from particle-fabric interactions such as friction and normal contact force, as well as particle-fluid interactions such as drag, buoyancy and particle weight. When these forces are in equilibrium, the particle is consequently deposited on the fabric. However, the subsequent motion of the particle is also controlled by particle-particle interactions due to collision and the van der Waals forces between such particles. The identical filtration process scenario are simulated in this work with different particles of spherical, ellipsoid, discus and needle shapes. By using the predicted results as the comparison criteria, it is revealed that the particle shape is a significant parameter that influences the filtration characteristics and the transient behaviour of cake formation.


مطالب دیگر:
آزمون هوشی وکسلر کودکانآزمون آندره ریپرسشنامه سلامت عمومیآزمون روزنبرگ (1965)گزارش کار کارگاه ماشین ابزار 2گزارش کار در شرکت آب و فاضلابگزارش از پالایشگاه بندر عباسپرسشنامه جمع آوری اطلاعاتگزارش از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسیمقیاس استراتژی های ارزیابی عملکردپرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه هاپرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه هاپرسش نامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکارانپرسشنامه تحیق ژی و هیونگپرسشنامه ارزیابی عملکرد آموزش حین کار (ojt)پرسشنامه اخلاقکاری پتی (1995)شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQMمقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)معرفی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS)پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH 47 ماده ایپرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدشوندگیمبانی نظری وپیشینه تحقیق صنعت بیمهپیشینه ومبانی نظری تحقیق وفاداری مشتری