مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی-40105494

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی,پیشینه تحقیق مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی,مبانی نظری مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی|40105705|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوهAPA)

2-1- مقدمه 21

2-2- پیشینه ی تاریخی پارکینگ 21

2-3- جای پارك 22

2-4- فضا – ساعت 22

2-5- جابجایی(واگردان) 22

2-6-عرضه پارکینگ 22

2-7 -تقاضای پارکینگ 23

2-8-تعیین میزان تقاضای پاركینگ 23

2-9-روابط مربوط به عرضه، كاربری و تقاضای پاركینگ 23

2-10- استخراج میزان عرضه و تقاضای پاركینگ 24

2-11- گروهها و منافع متأثر از پاركینگ 25

2-12- سطح توقف خودرو 25

2-13- حریم و استانداردهای فضای پارك 25

2-14- ترافیك 26

2-15- عوامل تشکیل دهنده ترافیک 26

2-16- مدیریت ترافیک 27

2-17- تسهیلات ترافیک 27

2-18- پارکینگ 28

2-19- پاركینگ عمومی 28

2-20- دسترسی به پاركینگ 28

2-21- برآورد پارکینگ لازم 30

2-22- مشکلات احداث پارکینگ 30

2-23- اشباع پارکینگ 31

2-24- محل پارکینگ .32

2-25-تولید سفر 33

2-26- مطالعات مبدأ و مقصد 34

2-27- برنامه ریزی برای معلولین 34

2-28- تقسیم بندی پارك حاشیه ای بر اساس مدت توقف 37

2-29- استانداردهای خودرو 37

2-30-محدوده مورد مطالعه پارکینگ 38

2-31-متوسط مدت زمان پارك : 40

2-32- محل های دارای اولویت برای انجام مطالعات پارك حاشیه ای 41

2-33-اهمیت احداث پاركینگهای طبقاتی 42

2-34- مقایسه هزینه های ایجاد یك واحد پاركینگ 43

2-35- شاخص های پارکینگ سلامت محور 43

2-36- شاخص های مكان یابی كاربریهای شهری 45

2-37- تأسیسات پارکینگ 48

2-38- سایر فضاهای پارکینگ 52

2-39-انواع پارکینگ 52

2-40-تکنولوژی های جدید پارکینگ و روش های نوین مدیریت فضاهای پارک 55

2-41- مشکلات احداث پارکینگ 63

2-42- سازۀ پارکینگ 63

2-43-مدیریت پارکینگ 64

2-44-ابعاد وسایل نقلیه، استانداردها و سرانه های طراحی پارکینگ 66

2-45-فضای مورد نیاز پارکینگ برای کاربری های مختلف و نقش رعایت سرانه ها 68

2-46-گشتن به دنبال جای پارک، معضل امروز شهرها 70

2-47- مكانیابی 71

2-48-مکان یابی پارکینگ 71

2-49- اهمیت مكانیابی صحیح در استقرار پاركینگهای عمومی 72

2-50- معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ 73

2-51- سیستم اطلاعات جغرافیایی 74

2-52- استفاده از GIS در شهرسازی و برنامه ریزی شهری 75

2-53- استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی در حوزه حمل و نقل 75

2-54-روش های مکان یابی پارکینگ 76

2-55-نتیجه گیری 80

2-1- مقدمه:

با توجه به اینكه در این پژوهش به بررسی وضعیت پاركینگ های عمومی در شهر لاهیجان و ارتباط آن با سایر كاربریها و عناصر شهری پرداخته خواهد شد و پیش زمینه اصلی برای ورود به مبحث اصلی، آشنایی با مفاهیم پایه می باشد، در این قسمت به تفضیل به بیان ادبیات پژوهش پرداخته خواهد شد.

2-2- پیشینه ی تاریخی پارکینگ:

اغلب پارکینگهای انبوه و گاراژها قبل از سال 1920 موجود بودند.در آن زمان حمل و نقل عمومی ، سرویس دهی مناسبی به مراکز خرید و محلهای کار داشت.اغلب سفرها با وسایل نقلیه ای مانند درشکه انجام می شد و پارک کنار خیابان بسیار محدود بود.تحول در گاراژها در سالهای دهه 1920 شروع شد. در آن دهه گاراژها در مراکز اصلی شهر مکان داده شدند . شاغلین و کسبه ای که دارای اتومبیل شخصی بودند در این گاراژها اتومبیل خود را پارک می کردند؛دلیل آن به خاطر آسیب نرساندن به اتومبیلها توسط افراد مزاحم بود و همچنین در داخل این گاراژها خدماتی از قبیل تعمیرات و رنگ کردن اتومبیل صورت می گرفت.البته در بعضی اوقات هزینه های احداث گاراژها بر عهده استفاده کنندگان بود.

تحول بعدی در فاصله سالهای 1940 و 1960 بود.در این سالها گاراژها برای سرویس دهی به فروشگاه های مرکزی شهرها ساخته شدند.

در دهه 1950 گاراژها از لحاظ طراحی و نحوه اداره شبیه به دهه 1920 بودند؛یعنی توجه بیشتر بر ورود و خروج اتومبیلها بود تا تاثیر زیادی بر ترافیک خیابانهای اطراف نداشته باشند.

در طی سالهای فوق به دلیل افزایش جمعیت و بزرگتر شدن اتومبیلها کارایی گاراژها 30 الی 50 درصد پایین آمد.به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا دیوارهی حایل بین اتومبیلها در پارکینگها حذف نمایند.

از اواسط دهه 1960 تا به امروز پارکینگها انواع مختلفی پیدا کرده اند.امروزه برای هر مکانی مانند هتلها،بیمارستانها و ... نوع بخصوصی پارکینگ طراحی می شود و ابعاد و ظرفیت آنه بستگی به مکان و محلی دارد که پارکینگ برای ارایه تسهیلات به آن ساخته شده است(طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران،1384 ).

2-3- جای پارك

به فضای پارك یك اتومبیل بدون در نظر گرفتن راهرو و سایر فضاهای متصل به آن، جای پارك می گویند. (طالبی، 1376، ص5).

2-4- فضا – ساعت

عبارت است از تعداد دفعاتی كه از یك فضای پاركینگ برای مدت یك ساعت استفاده می شود.(مختاری، 1387، ص 15).

2-5- جابجایی(واگردان)

عبارت است از میانگین تعداد دفعاتی كه یك فضای پاركینگ توسط وسایل نقلیه مختلف در یك دوره زمانی مفروض مورد استفاده قرار می گیرد. میزان جابه جایی در مكان های پارك نشان دهنده میزان كارایی استفاده از این مكان ها می باشد.(مختاری، 1387، ص 15).

2-6-عرضه پارکینگ

تعداد فضایی که در پارکینگهای حاشیه ای (مجاز) و خارج خیابان و معابر فرعی وجود دارند و برای رانندگان سواریهای شخصی قابل استفاده می باشند. (شفقی، 1387، 20).


مطالب دیگر:
🔗روش تحقیق (قسمت دوم)رشته حسابداری🔗بیوشیمی(بخش اول)رشته دامپروری گرایش تغذیه دام🔗جزوه بیوشیمی(بخش دوم)🔗مجموعه تست دروس رشته دامپروری گرایش تغذیه دام🔗جزوه تغذیه دام وطیور🔗زبان تخصصی رشته دامپروری گرایش تغذیه دام🔗تحقیق در عملیات پیشرفته🔗دانلود جزوه زبان تخصصی رشته ریاضی کاربردی.🔗جزوه آنالیز حقیقی رشته ریاضی کاربردی🔗اکولوژي زراعی🔗جزوه فیزیولوژي گیاهان زراعی🔗جزوه گیاهان علوفه اي و صنعتی🔗جزوه غلات و دیم کاري🔗مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش اول)🔗مسائل سیاسی و اقتصادي جهان سوم(بخش دوم)🔗جامعه شناسی سیاسی غرب و ایران(بخش اول)🔗کتاب تئوري سازمان مدیریت رشته مدیریت بازرگانی🔗اندیشه هاي سیاسی غرب ،ایران و اسلام(بخش دوم)🔗کتاب دروس تخصصی بازرگانی رشته مدیریت بازرگانی🔗مجموعه تست (آمار)رشته مدیریت بازرگانی🔗زبان تخصصی رشته معماری گرایش شهرسازی🔗سازمان هاي بین المللی رشته معماری گرایش شهرسازی🔗مطالعات ویژه شهري رشته معماری گرایش شهرسازی🔗اصول فقه (بخش )1 رشته فقه ، الهیات🔗عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه ، الهیات