تحقیق اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی-41003683

تحقیق تاریخ,كار تحقیقی تاریخ,دانلود تحقیق,اوضاع سیاسی ایران,دوره پهلوی,اوضاع سیاسی,سیاست,اوضاع ایران,رژیم پهلوی,اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی|41003894|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق اوضاع سیاسی ایران در زمان رژیم پهلوی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هنگامی كه نظام پهلوی در سایه‌ی استبداد و خفقان، به اوج مستی خود رسیده بود، جامعه‌ی ایرانی واكنش‌هایی خاص در این دوران به‌نمایش گذاشت که این واكنش‌ها از چشم درباریان مخفی نماند.
بروز نارضایتی، شكل‌گیری انقلاب اسلامی و شكست سلسله‌ی پهلوی، حلقه‌ی نهایی اوضاع سیاسی جاری در زمان حكومت پهلوی بود. نشانه‌های انحطاط از اواسط دهه‌ی 50 شمسی به چشم می‌خورد و حتی نزدیكان به دربار آن را احساس می‌كردند. مینو صمیمی از جمله‌ی این درباریان بود:
«تقریباً هر روز به قضایایی برمی‌خوردم كه از گسستگی بیش از پیش پیوند مردم و رژیم حاكم حكایت داشت. روند امور به جایی رسیده بود كه بعضی افراد، بی‌باكانه، در حضور دیگران از رژیم بد می‌گفتند و به انتقاد از فساد مالی و رفتار غیراخلاقی خانواده‌ی شاه می‌پرداختند.»
و همین مطلب از زبان پرویز راجی:
«تا مدتی، من و امثال من، تبلیغاتی را كه در مملكت رواج داشت، باور می‌كردیم و تصورمان و یا شاید آرزویمان این بود كه دفعتاً معجزه‌ای خواهد شد و یك شبه همه چیز تغییر خواهد كرد. ولی حالا احساس می‌كنیم كه تمام آن تصورات و آرزوها، خواب و خیالی بیش نبوده و تبدیل ایران به «پنجمین قدرت صنعتی جهان!» نیز بیش از حد مسخره به نظر می‌رسد. حقیقت این است كه ما دارای كشوری عقب مانده و مردمی بی‌تمدن هستیم.»
و تدوام همین امر در ساختار نیروهای مسلح در نوشته‌های عباس قره باغی:
«مهم‌ترین عامل نارضایی در نیروهای مسلح شاهنشاهی در سال‌های اخیر، دو موضوع سوء جریانات مالی و عدم رعایت قانون و عدالت، در امور پرسنلی و مسائل رفاهی و اجتماعی بود.»
واكنش مردم در قبال عملكردهای حكومت پهلوی، در خاطرات فریدون هویدا، به خوبی قابل مشاهده است:
«ولی مردم طبقه‌ی پایین هرگز نمی‌توانستند، برای اقدامات رژیمی ارزش قائل باشند كه در رأس آن شاه، دوستان و بستگانش را آزاد گذارده بود تا با اطمینان خاطر، كلیه‌ی امور تجارتی كشور را به خود اختصاص دهند و صرفاً، به فكر پركردن جیب‌هایشان باشند. در این مورد، حتی طبقات مرفه نیز اكثراً از رفتار شاه و مواضع سیاسی وی، آشكارا انتقاد می‌كردند و روی هم رفته وضع به جایی رسیده بود كه با گسترش سایه‌ی دیكتاتوری بر تمام شئون جامعه؛ هر مسأله‌ی نامطلوبی؛ در هرجا به چشم می‌خورد، همگی آن را به شاه نسبت می‌دادند و همین نكته است كه می‌تواند علت اصلی نفرت عمومی ایرانیان را از شاه در سال 1357به خوبی آشكار سازد.»


مطالب دیگر:
بررسی روشهای بهبود كیفیت فشرده كننده JPEG برای انتقال تصویر در کانال نویزیمسیریابی ربات های متحرک بر مبنای ANT COLONYبهبود عملكرد واحتمال خطای بیت سیستم ofdm با كدینگ رید-سولومان دركانال فیدینگارائه یك فاكتور فراموشی پویا در الگوریتم RLS و بكارگیری آن در شناسایی و ردیابییك الگوریتم جدید پیش بینی با استفاده از كوانتیزاسیون خطا در فیلتروفقی RLSطراحی و ساخت ربات پردازشگر تصویر در متلبطراحی و ساخت مدارات کلاک ریکاوری SDH توسط مدارات FPFAاستفاده از آمارگان مقاوم در جدا سازی كورسیگنال برای كاهش اثر داده های پرتMEMS برای كاربردهای جدید بی سیم RF یا مایكروویو (موج بسیار كوتاه)پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كورمقایسه عملكرد سیستمهای ANC پیشخور و پسخورتك كاناله در تضعیف نویز سینوسی و هارمونیكهای آنروش جدید پشته سازی مكانی-زمانی حركت در تصاویر ویدیویی و استفاده از آن در شناسایی حالت چهرهروش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTDSegmentation سریع تصویر با استفاده از شبكه فازی هاپفیلدسنجش كیفیت تصاویر دیجیتال فشرده شده زبان اشاره فارسیشناسایی فازی نقاط در متون تایپی چند فونتیطراحی و ساخت آینه تمام دی الكتریك باند وسیع در طیف مرئیفشرده سازی اطلاعات با استفاده از تبدیل موجككنترل هوشمند وضعیت موتور DCمعادله مشخصه یك موجبر صفحه ای ساخته شده با مواد دستگردانمنطق فازی گره گشای نویز و اعوجاج متغیر با زمان و مكان در سیستم های مخابراتی غیر خطیتحلیل فیلتر موجبری پنجره ای در صفحه H با روش تطبیق مدپروپوزال بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلیپیشینه پژوهشهای ساختار سازمانی و رضایت شغلی و ارائه مدل مفهومیبررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی