روش تقسیم و حل Divide and Conquer-50682367

|50682578|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد روش تقسیم و حل Divide and Conquer آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 1.8 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 59
روش تقسیم و حل (Divide and Conquer) روش تقسیم و حل (Divide and Conquer) شیوه حل در این روش به این صورت است که:
به صورت بازگشتی ...
مساله به دو یا بیشتر زیر مساله از نوع همان مساله (یا مساله‌ای که در حل مساله اصلی مرتبط است) تقسیم (divide) می‌شود و ...
اینکار (شکستن و تقسیم‌کردن) تا آنجایی ادامه می‌یابد که ...
مساله به اندازه‌ای ساده شود که بتواند مستقیما حل شود (conquer). سپس ...
پاسخ‌های زیرمساله‌ها با هم ترکیب می‌شوند تا پاسخی برای مساله اصلی فراهم سازند.
روش تقسیم و حل (Divide and Conquer) فهم و طراحی الگوریتم‌های D&C، مهارت پیچیده‌ای است که نیازمند فهم خوب از ماهیت مساله دارد.
روش تقسیم و حل (Divide and Conquer) توجه:
به هنگام نوشتن الگوریتم‌های بازگشتی در سطح مسئله فکر می‌کنیم و
می‌گذاریم تا جزئیات را زبان برنامه نویسی با استفاده از Stack بر عهده گیرد
هنگام طراحی الگوریتم‌های تقسیم و حل معمولا همین گونه فکر می‌کنیم و آن را به صورت یک روال بازگشتی می‌نویسیم
روش تقسیم و حل (Divide and Conquer) برخی از مولفین می‌گویند که عنوان روش تقسیم و حل حتما می‌بایست به روش‌هایی تعلق گیرد که مساله را به دو یا بیشتر زیرمساله تقسیم می‌کند و ...
چنانچه مساله به تنها یک زیرمساله دیگر شکسته شود به آن روش، کاهش و حل (Decrease and Conquer) می‌گویند. کوئیز از جلسه قبل)
تابع زیر را درنظر بگیرید:


نشان دهید که:
)الف( )ب( روش تقسیم و حل سابقه تاریخی علت نام‌گذاری این روش:
در سال 1805، ارتشی از سربازان روسی و اتریشی با بیش از 15 هزار نفر به جنگ با ناپلئون آمدند.
ناپلئون با حمله به قلب سپاه آنها و تقسیم نیروهای دشمن به دو بخش بر آنها پیروز شد.
در واقع ناپلئون با تقسیم (Divide) سپاه بزرگ به دو سپاه کوچکتر و پیروز شدن بر تک‌تک آنها موفق شد بر آن سپاه بزرگ غبه یابد (Conquer) الف) جستجوی دودویی اگر x برابر عنصر میانی آرایه بود جستجو تمام است. در غیر این صورت ...
آرایه را به دو زیر آرایه تقسیم کن که هریک حدودا نصف آرایه اولیه‌اند.
اگر x کوچکتر از عنصر میانی بود کار را در زیرآرایه چپی و اگر x بزرگتر از عنصر میانی بود، کار را در زیر آرایه راستی ادامه می‌دهیم
حل مسئله را از حل مسئله زیر آرایه به دست آور الف) جستجوی دودویی x=18 الف) جستجوی دودویی function position=recbinsearch(x,low,high)
global A;
mid=floor((low+high)/2);
if (A(mid)==x)
position=mid;
else
if x<A(mid)
newlow=low; newhigh=mid-1;
else
newhigh=high; newlow=mid+1;
end
if (newhigh>=newlow)
high=newhigh; low=newlow;
position=recbinsear...مطالب دیگر:
📜پاورپوینت منابع انسانی و تسهیل یادگیری📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع راه سعادت📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع ستارگان هدایت📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع ستایش پروردگار📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع قطره ها📜پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع کاخ بلند📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع کتاب خوب زندگی📜پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع گل خوشبو📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع گلستان📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع مروارید صدف 📜پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع مسجد📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع مکان های الهی📜پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع مهربانی خداوند و فرستاده های او 📜پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع نظم و انضباط📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع نور عبادت و اهمیت وضو📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع هزار دانه یاقوت📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع وسوسه های شيطان📜پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع نور عبادت هدایت 📜پاورپوینت آموزه های الهی درس اول ایمان📜پاورپوینت آموزه های الهی درس دوم یگانه بی همتا📜پاورپوینت آموزه های الهی درس سوم اهمیت پیامبران📜پاورپوینت آموزه های الهی درس چهارم فواصل و ويژگی های پيامبران📜پاورپوینت آموزه های الهی درس پنجم کار📜پاورپوینت آموزه های الهی درس ششم فرعون و پیروزی بر او📜پاورپوينت آموزه های الهی درس هفتم طلای ناب