محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسي خواص الکتروني و ساختاري سطوح مشترک PbSi-50687114

|50687325|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسي خواص الکتروني و ساختاري سطوح مشترک PbSi آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 3.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 39
1 2
محاسبات ابتدا به ساکن جهت بررسي خواص الکتروني و ساختاري سطوح مشترک Pb/Si.
3 اهميت موضوع داشتن انرژي سطح کم صفحات بلورشناسي (111) و (100) سيليکون براي بستر مناسب رشد لايه نازک.
عدم نفوذ اتم هاي سرب به درون زير لايه ناشي از وجود سد شاتکي زياد در سطح مشترک Pb/Si وامکان تشکيل لايه نازک يکنواخت. عدم قطعيت زياد در اندازه گيري مستقيم و تجربي کميتهاي فيزيکي از جمله انرژي سطح و تابع کار به علت وجود ناخالصي ها.
نقش مهم در تعيين رفتار سطح توسط اين کميت ها و وابستگي مقادير آن ها به جهت هاي بلور شناسي سطح و عدم توانايي اندازه گيري هاي تجربي در تعيين اين وابستگي. 4 مباحث ترموديناميک سطح

نظريه تابعي چگالي به عنوان ابزار محاسبات

خواص زير لايه سيليکون

پيوندگاه مشترک

تاثيرات کوانتمي اندازه در لايه هاي نازک 5 ترموديناميک سطح انرژي سطح با استفاده از رابطه فوق به صورت زير تعريف مي شود: انرژي آزاد گيبس براي سطح به صورت زير تعريف مي شود. انرژي سطح انرژي سطح عبارت است از انرژي لازم براي شکافتن يک جامد بي نهايت به دو جامد نيمه بي نهايت و تشکيل سطح در راستاي شکافتگي . 6 انرژي کل يک بره که از شکافتگي يک جامد بي نهايت به دست مي آيد و شامل تعداد متناهي لايه هاي اتمي در راستاي شکافتگي مي باشد، شامل دو بخش مي باشد. انرژي سطح J. C. Boettger, Phys. Rev. B 49, 16798 (1994). J. L. Da Silva, Surf. Sci. 600, 703 (2006). 7 تابع کار 8 محاسبات اين پژوهش بر پايه نظريه تابعي چگالي و با استفاده روش امواج تخت بهبود يافته به علاوه اربيتال هاي موضعي (APW+lo) و به کارگيري تقريب هاي LDA و GGA(Perdew96) و GGA(WC) براي تابعي تبادلي همبستگي انجام شده است . جهت انجام محاسبات بسته نرم افزاري وين دو هزار (WIEN2k) به کار گرفته شده و دسته معادلات کان شم با استفاده از اين نرم افزار به شکل خود سازگار حل شده اند. روش انجام محاسبات 9 نظريه تابعي چگالي يکي از بهترين راه حل ها براي حل معادله شرودينگر بس الکتروني استفاده از نظريه تابعي چگالي است. در اين نظريه مانند نظريه توماس فرمي متغير اساسي چگالي ابر الکتروني است. اگر براي يک دستگاه بس الکتروني چگالي حالت پايه را داشته باشيم، مي‌توانيم تمام خواص حالت پايه دستگاه را از آن بدست آوريم. 10 رهيافت کان-شم در واقع به جاي انرژي جنبشي دقيق دستگاه واقعي، انرژي جنبشي دستگاه بدون برهمکنش را همراه با اختلاف انرژي جنبشي دستگاه واقعي و دستگاه بدون برهمکنشي در نظر مي‌گيريم . 11 تابعي انرژي و معادلات کان-شم تابعي انرژي به صورت زير مي باشد. دسته معادلات کان – شم: 12 تابعي هاي تبادلي همبستگي تابعي انرژي تبادلي ـ همبستگي دربرگيرنده تمام اصلاحاتي است که بايد در مدل الکترون مستقل (غير برهمکنشي) اعمال شود. تمام خواص کوانتمي دستگاه تحت مطالعه در اين جمله نهفته است....مطالب دیگر:
🔥زنان و اشتغال🔥عوامل موثر بر افت تحصيلي🔥فحشا🔥مهارت اجتماعي فرزندان🔥نقش ارزيابي عملكرد در افزايش كارآيي كاركنان بانك كشاورزي🔥نقش تربيت در خانواده🔥نقش تلويزيون در دانش آموزان🔥نيازهاي انسان از نظر ابراهام مزلو🔥وسواس🔥هوش هيجاني🔥هویت و عزت نفس🔥نصب‌ و راه‌ اندازي‌ آسانسور🔥یادگیری فعال🔥گزارش کارآموزی پست های برق 63و230و400🔥بهداشت روان🔥دانلود طرح لایه باز بنر های زیارتی(3)( دانش یاران)🔥هوش هیجانی🔥تحقیق منابع الهام هنرهاي آرنوو سرآغاز طراحي قرن بيستم🔥دانلود اسلایدهای سمینار درس نانو الکترونیک انعطاف پذیر🔥نشانه های ظهور امام زمان🔥ذهن خود آگاه و ذهن ناخود آگاه🔥کسب و کار اینترنتی🔥آسيبها و تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران در حوزه سياست خارجي و راهكارهاي مقابله با آن🔥آسیب شناسی انقلاب در وصیت نامه امام🔥اسكندر مقدوني