پاورپوینت درباره تبليغات چاپي-1668802

پاورپوینت,تبلیغات چاپی,کاتالوگ|1669013|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت درباره تبليغات چاپي آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 13 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

کاتالوگ به دفترچه ای اتلاف می شود که دارای چندین صفحه اطلاعات و عکس های مربوط به محصولات و خدمات شرکت می باشد و نیاز به صحافی (یا با چسب، منگنه و یا غیره) دارد. به دلیل حجم و پیچیدگی کار، معمولا کاتالوگ هزینه بیشتری نسبت به بروشور دارد.مطالب دیگر:
🔥پیش بینی مصرف آب آشامیدنی روزانه با استفاده از سیستم منطق فازی🔥بررسی خشكسالی و تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی)مطالعه موردی(🔥شبیه سازی عددی الگوی جریان و سطح آزاد در اطراف یك آبشكن مستغرق در كانال مستقیم شیبدار با استفاده از نرم افزارFLOW3D🔥بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم بررسی عددی آزمایشگاهی فازی آرایش های مختلف دیوارهای محدود كننده تلاطم - -مخا🔥اثرپوزولانهای طبیعی كشوربردوام بتن خودتراكم دربرابر درجه حرارت های بالا مطالعه موردی روی توف سبز آبیك🔥بررسی تاثیر جریان غیردائمی برآبشستگی پایه پل ها درحضور لایه سپری🔥بررسی مشخصات و پایداری توده سنگهای مجاور دهانه ورودی تونل انتقال آب سبزكوه🔥كاربرد تئوری بازیها درمدیریت منابع آب زیرزمینی با تاكید بركنترل نوسانات تراز آب🔥بررسی كاربرد زائدات كشاورزی برنج در حذف كادمیم و نیكل از محلول های آبی🔥تخصیص منابع آب درمحدوده پروژه البرز با استفاده از مدل weap🔥ارزیابی ریسك استفاده از فاضلاب درآبیاری كشاورزی با استفاده از روش AHP🔥اثرشیب بستر نفوذناپذیر و گرادیان هیدرولیكی برآبدهی نسبی چاه درچندنوع خاك با دانه بندی های مختلف🔥بررسی عذدی حساسیت سازه های مختلف آبگیر به كمبود یا مازاد برداشت در شرایط جریان غیرمانذگار)مطالعه موردی شبكه آبیاری میان دربنذ كرمانشاه(🔥بهینه یابی شبكه های آبرسانی فضای سبز با استفاده از الگوریتم ژنتیك مطالعه موردی شهر اردل🔥تخمین نوسان سطح آزاد سیال در مخازن هوایی آب با استفاده از شبك ههای عصبی🔥پیش بینی فشار هیدرودینامیكی در كف مخازن هوایی آب با استفاده از شبكه عصبی🔥مقایسه روشهای آبگیری از لجن با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره🔥كاربرد تئوری تاسف درطراحی بهینه سامانه تشخیص آلاینده درشبكه توزیع آب شهری🔥مطالعه آزمایشگاهی نحوه تاثیر افزودن نانوسیلیس برمیزان درصد جذب آب بتن خودتراكم حاویمقادیر مختلف خرده های تایرفرسوده🔥مقایسه روشهای برنامه ریزی ژنتیكو شبكه عصبی در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی حوضه آبریز رودخانه صوفی چای)🔥بررسی تأثیر توأم ناهمسانی در مقاومت برشی و نفوذپذیری مصالح در پایداری و توزیع فشار آب حفرهای شیروانی های سنگی لایه لایه🔥كربرد مدل MODSIM در ارزیابی طرح های توسعه منابع آب حوضه آبریز🔥اثر آشفتگی بر سطح مقطع پایدار كانال های آبرفتی🔥پیش بینی ماكزیمم عمق آبشستگی و برآورد درصد تغییرات آن درپایین دست سازه آرام كننده جامی مستغرق ساده نسبت به دندانه دار🔥بهینه سازیحجم آبتخصیصیاز مخازن سدها با استفاده از الگوهایخطیو غیرخطی