پاورپوینت درباره تشريح الزامات سيستم مديريت HSE-1668972

پاورپوینت,سیستم مدیریت HSE,پاورپوینت رشته مدیریت|1669183|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت درباره تشريح الزامات سيستم مديريت HSE آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این محصول در قالب پاورپوینت (power point) و قابل ویرایش در 189 اسلاید تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این پاورپوینت و اطمینان از خرید، مطالب چند اسلاید آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

مقصود و دامنهHSE-MS
راهنماي نظام مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست تهيه گرديده، تا :

تمامي موضوعات مرتبط با نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست دريك سند «مجموعه» واحد بيان گردد.

درتمامي فعاليتهاي یک سازمان صرفنظر از نوع عمليات جاري در آنها مورد استفاده قرارمیگیرد.

ضمن غيراختصاصي بودن موضوعات، قابل انطباق با فعاليت شركتها و فرهنگ‌هاي مختلف باشد.

قابل انطباق با فعاليت‌هاي پيمانكاران اصلي وفرعي بوده و از نقطه نظر حقوقي نيز قابل قبول واقع شود.در چارچوب الزامات قانوني موجود، علاوه بر رعايت اين الزامات، فعاليت / عمليات را نيز تسهيل نمايد.در صورت نياز، ارزيابي فعاليتها را نسبت به يك استاندارد ) مجموعه استانداردهاي بين المللي) تسهيل نمايد.در اين راهنما عناصر مورد نياز توسعه، استقرار، حفظ ونگهداري يك نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست تشريح مي‌گردد.اين راهنما ميتواند بعنوان الگوئي براي شركتهاي توليدي يا پيمانكاري كه در جستجوي كسب اطمينان از وضعيت خودشان در زمينه HSE و نشان دادن پايبندي خود به اين اصول به مراجعي نظير قانون گذاران، همسايگان، همكاران، مشتريان، بيمه گران و همچنين هدفمند نمودن مساعي خود براي انطباق با خط مشي‌هاي HSE در قالب يك نظام مديريت بر مبناي هدف هستند، مورد بهره برداري قرار گيرد.

‌تعاريف‌ و اصطلاحات

تعاريف و اصطلاحات بر اساس استاندارد

Hazard : source or situation with a potential for harm in terms of injury or ill health, damage to property, damage to the workplace environment, or a combination

خطر: موقعيت يا منبع بالقوة ايجاد خسارت و يا بيماري، تخريب اموال، تخريب محيط كار و يا تركيبي از آنهامطالب دیگر:
📖ارتباطات-خانم-كريمي📖ارتباطات-سلولی-125-ص📖ارتباطات-و-اطلاعات📖ارتباط-افزايش-حافظه-اصلی-با-سرعت-کامپيوتر📖ارتباط-بین-خودباوری-مثبت-دختران-و-ورزش-19-ص📖ارتباط-بین-مدیریت-آموزش-و-یادگیری-چیست؟📖ارتباط-تنگاتنگ-ورزش-در-پيشگيري-از-ناهنجاريهاي-جسماني-54-ص📖ارتباط-حشرات-با-زندگی-انسان📖ارتباط-دختر-و-پسر-8-ص📖ارتباط-ورزش-با-سیاست-و-فرهنگ-42ص📖ارتش📖دانلود کامل جزوه مباحث نوین📖ارزشيابي توصيفي 27 ص📖ارزشيابي در آموزش و پرورش📖ارزشيابي در ميزان موفقيت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي و متوسط📖ارزشيابي عملكرد افراد 19ص📖ارزشيابي مهارت شغلي 87 ص📖ارزشيابي مهارت شغلي فني و حرفه اي📖ارزشيابي مهارت شغلي مدير آموزشگاه 100 ص📖ارزشيابي مهارت شغلي📖ارزشيابي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي📖ارزشيابي📖ارزشيابي-23-ص📖ارزشيابي-24-ص📖ارزشيابي-پيشرفت-تحصيلي-در-دوره-عمومي-27-ص