حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف دو جلد- فارسی-50000702

|50000913|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد حل المسائل مقاومت مصالح پوپوف دو جلد- فارسی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تشریح کامل مسائل کتاب مقاومت مصالح پوپوف، تالیف مهندس مجید بوجاریان


دوجلدی