کتاب ریاضی مهندسی پارسه-50000714

|50000925|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد کتاب ریاضی مهندسی پارسه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نوشته آقای دکتر محمد صادق معتمدی می باشد که با تکیه بر دو اصل مفاهیم اولیه و خلاصه درس و همچنین تشریح مسائل به منظور آماده سازی برای آزمون های ورودی کارشناسی ارشد بنا شده است. کتاب حاضر در 5 فصل مجزا تدوین گردیده است که سر فصل ها به قرار زیر می باشند:این کتاب شامل 92 صفحه می باشد.