پروژه سازه های بتنی-50001015

|50001226|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه سازه های بتنی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این مجموعه شامل یک پروژه کامل 89 صفحه ای در مورد سازه های بتنی می باشد.


** به همراه نقشه های اجرایی و محاسبات مورد نیاز برای انجام پروژه