تحقیق بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر سلامت ذهني دختران دبيرستاني-50016866

آموزش مهارت‌هاي زندگي,سلامت ذهني,عاطفه مثبت,عاطفه منفی,اضطراب,فشار روانی و افسردگی,سرزندگی,اراده زندگی|50017077|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر سلامت ذهني دختران دبيرستاني آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


دانلود تحقیق بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر سلامت ذهني دختران دبيرستاني

این پروپوزال در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد


قالب: Word

تعداد صفحات: 135

توضیحات:
چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت ذهن دختران دبیرستانی بوده است. روش مطالعه نیمه تجربی است و نوع طرح به صورت پیش- پس آزمون و پیگیری گروه گواه است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از همه دختران دانش آموز در مقطع دبیرستان در شهرستان ......... در سال تحصیلی 1388-1389 است. روش نمونه برداری در این پژوهش، خوشه ای چند مرحله ای است. و از بین 148 نفری که پرسشنامه را پر کردند، 30 نفر که پایین ترین نمره را در پرسشنامه سلامت ذهن کسب کردند، انتخاب و به شکل تصادفی در دو گروه آزمایش 15 نفر و گروه گواه 15 نفر جایگزین شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه تجدید نظرشده سلامت ذهن که توسط مولوی در سال 1387 ساخته شده است، که دارای 39 عبارت، در مقیاس پنج درجه ای لیکرت 1 تا 5 می باشد و همچنین توسط پرسشنامه محقق ساخته شامل اطلاعات دموگرافیک جمع آوری گردید. افراد گروه مداخله در یک برنامه آموزشی 90 دقیقه ای به مدت 8 جلسه شرکت نمودند و نمرات پس آزمون در جلسه آخر و نمرات پیگیری بعد از 1 ماه جمع آوری گردید. داده ها با آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که نمرات سلامت ذهن در گروه مداخله و گواه در پیش آزمون تفاوت معنی داری نداشت اما با ارائه آموزش مهارت های زندگی نمرات پس آزمون در گروه مداخله بطور معنی داری بیشتر از گروه گواه بود P=0/0001)). و این تفاوت در نمرات پیگیری نیز قابل مشاهده بود P=0/0001)). نتایج مطالعه نشان می دهد که آموزش مهارت های زندگی می تواند در افزایش احساس شادی و رضایت از زندگی موثر باشد.
واژگان کلیدی: آموزش مهارت‌هاي زندگي، سلامت ذهني،عاطفه مثبت، عاطفه منفی، اضطراب، فشار روانی و افسردگی، سرزندگی، اراده زندگیمطالب دیگر:
🔗تحقیق حقوق بشر در دعاوی كيفری براساس اسناد بين المللي و منطقه ای🔗تحقیق حمايت كيفري محيط زيست🔗تحقیق خطر تكرار جرم در سن، و دوره هاي مختلف زندگي بزهكار🔗تحقیق پیرامون دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي🔗تحقیق در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم🔗تحقیق درآمدي بر درك جرم سازمان يافته و مظاهرفرا ملي آن🔗تحقیق دفاع اجتماعي يا نظري كوتاه در باره حقوق كيفري🔗تحقیق تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي🔗تحقیق جرم جاسوسي🔗تحقیق جرم انگاري برخي از عنوانهاي حقوقي در ايران و تاثير ملاحظه هاي سياسي و اجتماعي بر آن🔗تحقیق جامعه جرم مجازات و هدف نوع و خصائص كيفرها🔗تحقیق جايگزينهاي زندانهاي كوتاه مدت در حقوق كيفري ايران🔗تحقیق جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين )🔗تحقیق توصيف جرم🔗تحقیق تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در حقوق جزاي ايران🔗تحقیق تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي🔗تحقیق اصل قانوني بودن جرم و مجازات🔗تحقیق پيوند عضو پس از قصاص🔗تحقیق بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه🔗تحقیق بررسي لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور🔗تحقیق بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352🔗تحقیق بحثی در قسامه🔗تحقیق در مورد جرم سياسي🔗تحقیق پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي🔗تحقیق آيات قرآن و شرط اسلام در ذبح کننده