تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی-50016905

سرمایه,سرمایه اجتماعی,یادگیری سازمانی,فرهنگ یادگیری سازمانی,بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی در دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان|50017116|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.


دانلود تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی در دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان

این پروپوزال کامل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد


قالب: Word

تعداد صفحات: 171

توضیحات:

چکیده
هدف این پژوهش رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی در دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان لاهیجان تشکیل می دهند که با توجه به فرمول کوکران 341 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی بود که روایی این پرسشنامه ها به ترتیب 956/0 و 980/0 و پایایی 959/0 و973/0 به دست آمد. جهت بررسی آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی چندمتغیره، و از طریق نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین دو متغیر سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی با ضریب همبستگی پیرسون 818/0 رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه شناختی و متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی برابر 751/0 ، بین سرمایه رابطه ای و متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی برابر 598/0، بین سرمایه ساختاری و متغیر فرهنگ یادگیری سازمانی برابر 793/0 ، به دست آمد و مشخص گردید بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی در این پژوهش با فرهنگ یادگیری سازمانی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد. نتایج نشان می دهد برای نهادینه کردن فرهنگ یادگیری سازمانی به عنوان یک عامل اساسی در فرهنگ فردی و سازمانی، توجه خاص به سرمایه اجتماعی در سازمان ها برای ارتقای این نوع فرهنگ ضروری است. لذا پیشنهاد می گردد مدیران با ارتقاء سرمایه اجتماعی متناسب با اهداف سازمان، زمینه را برای رشد فرهنگ یادگیری سازمانی فراهم سازند.
کلیدواژه ها: سرمایه، سرمایه اجتماعی، یادگیری سازمانی، فرهنگ یادگیری سازمانیمطالب دیگر:
📃نگاهي به ماهيت استراتژي آمريكا در خاورميانه📃نگاهی بر تاريخچه احزاب سياسی در ايران📃نقش فرهنگ وقف در توسعه تمدنها📃نقش زبان در تمدن ايراني📃نقش روابط عمومي ها در تحقق اصل حق دسترسي آزادانه به اطلاعات📃نظريه دمكراسي جهان وطني ديويد هلد و قابليتهاي اجرائي آن در ايران📃نظام قضایی در ایران باستان📃نظام دیوانی در عهد سلجوقیان📃ناسیونالیسم📃نادر شاه افشار📃ورزش شنا📃ورزش شطرنج و نتایج آن در تمرکز حواس 5 گانه📃جزوه و سوالات مصاحبه آزمون قضاوت📃ورزش در ایران📃ورزش در آمریکا📃ورزش از نقطه نظر به هنجار سازی📃ورزش از دیدگاه اسلام📃ورزش ، سلامتی و کوهستان📃واليبال و بسكتبال📃واليبال در ايران📃واقعيت هاي ايروبيك📃ورزش براي جوانان و نوجوانان📃ورزش هندبال📃تاریخچه هاکی📃نقش ورزش در سلامتی قلب - قند - ریه ها