تحقیق تئوري بهينه‌ سازي-50027217

بهینه سازی|50027428|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق تئوري بهينه‌ سازي آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق تئوري بهينه‌سازي


بهينه‌سازي


يافتن جواب عملي


شبه بهينه‌سازي


در شرايطي كه ما به يافتن جواب در همسايگي جواب بهينه راضي باشيم هدف جستجو را شبه بهينه‌سازي مي‌نامند. شبه بهينه‌سازي داراي دوطبقه است. اگر هدف يافتن جواب عملي خوب در فاصله تعريف شده‌اي از جواب بهينه باشد به آن بهينه‌سازي نزديك‌4 گفته مي‌شود. اگر شرط فاصله تعريف شده براي جواب بدست‌آمده حذف گردد و تنها يافتن جواب نزديك بهينه با احتمال بالا، هدف باشد به آن بهينه‌سازي تقريبي5 گفته مي‌شود.بيشتر مسائل عملي آنقدر مشكل هستند كه در آنها هدف، شبه‌بهينه‌سازي در نظر گرفته مي‌شود تا از اين طريق تعادلي بين كيفيت جواب بدست آمده و هزينه جستجوي آن جواب برقرار گردد. هم‌چنين از آنجايي كه تعداد محاسبات مسائل بهينه‌سازي تركيبي به اعداد نجومي مي‌رسد حذف شرط بهينگي يك ضرورت اقتصادي است. در شبه‌بهينه‌سازي بايد الگوريتم‌هايي ارائه كرد كه حدود مناسب ميزان محاسبات و نزديكي به بهينگي را تضمين نموده و تعادلي بين آنها برقرار نمايند. اين الگوريتم‌ها بايد مجهز به پارامترهاي قابل تنظيم باشند تا كاربر بتواند با تغيير آن پارامترها تعادل مطلوب بين جواب بدست‌ آمده و ميزان محاسبات را برقرار نمايد (پيرل6 1984، 1-10).
2-انواع مسائل بهينه‌سازي


در اينجا، مسائل بهينه‌سازي از نگاه نوع فضاي جواب مسئله به دو دسته كلي تقسيم شده‌اند.
مطالب دیگر:
🔥تحقیق درباره منحنی‌ های عمود های عمودی🔥تحقیق چگونگی تشکیل بهمن🔥تحقیق جغرافيايي استان كرمان🔥تحقیق کاني شناسي🔥تحقیق كنترل كردن آلودگي هواي شهري🔥تحقیق شناخت انواع چوب و کاربرد آن🔥تحقیق بررسی دقیق و کامل حسينیه بيگلربيگي🔥تحقیق تحلیل و بررسی بناهای تاریخی ایتالیا🔥تحقیق انگلیسی شناخت گناباد همراه با ترجمه🔥تحقیق عشایر استان فارس🔥تحقیق كاني ها و سنگ ها🔥تحقیق كـاشـان🔥تحقیق تاثیر Piping در پروژه های معماری🔥تحقیق عناصر اقليمي استان چهارمحال و بختياري🔥تحقیق تحلیل اندیشه های مايكل پورتر🔥تحقیق همه چیز درباره دستگاه بتن ریزی🔥تحقیق نقش معماری در سینمای اكسپرسیونیست🔥تحقیق طراحی روستا🔥تحقیق فناوری کامپوزیت🔥تحقیق شناخت شهرستان شیروان🔥تحقیق بررسی جایگاه معماری اسلامی در جهان🔥تحقیق درباره چالز جنكز ، تاریخ نگار و منتقد معماری🔥تحقیق درباره ی ساختمان های فلزي🔥تحقیق درباره ی منطقه ویرانی مشهد🔥تحقیق نگاهی دقیق بر ساختمان هاي چوبي