مطالعه آزمایشگاهی تاثیر متقابل نسبت وزنی میكروسیلیس، مدول نرمی ریزدانه و نسبت آب به سیمان بر پارامترهای فیزیكی و مكانیكی بتن-50037175

|50037386|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مطالعه آزمایشگاهی تاثیر متقابل نسبت وزنی میكروسیلیس، مدول نرمی ریزدانه و نسبت آب به سیمان بر پارامترهای فیزیكی و مكانیكی بتن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان مقاله: مطالعه آزمایشگاهی تاثیر متقابل نسبت وزنی میکروسیلیس، مدول نرمی ریزدانه و نسبت آب به سیمان بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن
شناسه (COI) مقاله: ICCE08_531
منتشر شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در سال ۱۳۸۸

مشخصات نویسندگان مقاله:مجید یزداندوست - دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، دانشگاه تربیت مدرس
محمود یزدانی - استادیار گروه خاک و پی، دانشگاه تربیت مدرس


خلاصه مقاله:


در این تحقیق تاثیر توامان نسبت وزنی میکروسیلیس، مدول نرمی ریزدانه و نسبت آب به سیمان بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تعیین تاثیر نسبت وزنی میکروسیلیس بر پارامترهای بتن در شرایط متفاوتی از آب به سیمان و مدول نرمی متفاوت از مصالح سنگی ریزدانه، با استفاده از 5 نسبت وزنی متفاوت از میکروسیلیس، 3 نسبت وزنی آب به سیمان مختلف و 3 نوع دانه بندی متفاوت از مصالح سنگی، 45 طرح اختلاف متفاوت طراحی و مورد آزمایش اسلامپ، وزن مخصوص، مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و مقاومت کششی قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر تاثیر مستقیم نسبت وزنی میکروسیلیس بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن می باشد بدین صورت که افزایش نسبت وزنی میکروسیلیس از 0 تا 10 درصد در تمامی نسبت های آب به سیمان و مدول نرمی ریزدانه، کاهش اسلامپ و افزایش خواص مکانیکی بتن را به همراه دارد حال آنکه ضمن ادامه یافتن روند کاهش اسلامپ با افزایش نسبت میکروسیلیس از 10 تا 20 درصد، پارامترهای مکانیکی بتن با افت مواجه می شود. همچنین مشاهده می شود که میزان تاثیرپذیری پارامترهای فیزیکیو مکانیکی بتن از تغییرات نسبت وزنی میکروسیلیس، با افزایش نسبت آب به سیمان کاهش و با افزایش مدول نرمی ریزدانه، افزایش می یابد.


کلمات کلیدی:
میکروسیلیس - نسبت آب به سیمان - مدول نرمی ریزدانه - پارامترهای فیزیکی - پارامترهای مکانیکیمطالب دیگر:
📌دانلود نقشه بخش های شهرستان ملایر📌نقشه بخش های شهرستان کهگیلویه📌دانلود نقشه بخش های شهرستان نهاوند📌دانلود نقشه بخش های شهرستان رزن📌دانلود نقشه بخش های شهرستان تویسرکان📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان اردبیل📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان آبدانان📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان دره شهر📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان بیله سوار📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان دهلران📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان گرمی📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان ایلام📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان خلخال📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان ایوان📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان کوثر📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان مهران📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان مشگین شهر📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان شیروان و چرداول📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان نمین📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان نیر📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان پارس آباد📌ترجمه و نقد پلورالیزم، دموکراسی، قوانین الهی و حقوق انسانی از کتاب زمینه های مشترک اثر پا📌تحقیق ارائة يك متدولوژي براي سنتز مدارهاي كوانتومي مبتني بر كتابخان هاي از اجزاي سازنده📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان اهر📌نقشه ی زمین شناسی شهرستان بوکان