مقایسه روشهای اخیر ارائه شده جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی در پی آبرفتی-50037177

|50037388|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مقایسه روشهای اخیر ارائه شده جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی در پی آبرفتی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

عنوان مقاله:
شناسه (COI) مقاله: ICCE08_544
منتشر شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در سال ۱۳۸۸

مشخصات نویسندگان مقاله:رضا نقی لو - دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان
رضا مهین روستا - استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان


خلاصه مقاله:


لایه های آبرفتی و ماسه ای سست اشباع در حین زلزله مستعد روانگرایی هستند. روش ساده و کاربردی جهت ارزیابی مقاومت در برابر روانگرایی در اینگونه مصالح، استفاده از نتایج حاصل از ضربات نفوذ استاندارد (SPT) می باشد. در روشهای استاندارد برای تخمین مقاومت روانگرایی ماسه تمیز در عمق های مختلف، دو نوع اصلاح شامل اصلاح مقاومت نفوذ به تنش سربار یک اتمسفر (CN) و اصلاح نسبت مقاومت برشی تناوبی (CRR) نسبت به اثرات تنش سربار (Kσ)، انجام می شود. این فاکتورها اخیراً با استفاده از شاخص پارامتر وضعیت نسبی (Relative state parameter index) یا (ξ R) توسط محققین مجدداً مورد محاسبه قرار گرفته اند. علاوه بر آن، مفهوم مقاومت نفوذ اصلاح شده، به عنوان یک روش دیگر برای در نظر گرفتن اثر تنش سربار بر روی مقاومت برشی تناوبی مصالح معرفی شده است. در این مقاله با تکیه بر نتایج آزمایشهای انجام شده در پی سد سیمینه رود ارزیابی پتانسیل روانگرایی براساس نتایج آزمایشات SPT به کمک سه روش تجربی معتبر، انجام شده است. روشهای مورد استفاده جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی در قالب یک برنامه جانبی (Fish) در نرم افزار تفاضل محدود (FLAC) معرفی شده اند. در پایان مقایسه ای بین نتایج عددی بدست آمده از روشهای مختلف و سطوح مختلف زلزله ارائه شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن هستند که ضرایب اطمینان حاصل از روش مبتنی بر شاخص پارامتر وضعیت نسبی نسبت به دو روش دیگر که با توجه به در نظر گرفتن اثرات تنش سربار ارائه شده اند، مقادیر بالاتری را دارا می باشند. اختلاف در ضرایب اطمینان به طور عمده ناشی از تفاوت در مقدار (CN) مورد استفاده در روش های گوناگون جهت ارزیابی پتانسیل روانگرایی می باشد.


کلمات کلیدی:
روانگرایی - تنش سربار - عدد SPT - نرم­افزار FLACمطالب دیگر:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق حوزه های دانش کسب و کارمبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های خشونتبررسی و تشریح نظریه های خشونتپاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی جهانگردیمبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان 65 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی کارکنانفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری توانمندسازی کارکنانادبیات نظری و پیشینه تجربی توانمندسازی کارکنانضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمان و ارائه راهکارهای عملی توانمندسازیدیدگاه ها و مدل های توانمندسازی و بررسی اهداف و پیش نیازهای آنمبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری در روانشناسی 59 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری در روانشناسیفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازگاری در روانشناسیادبیات نظری و پیشینه تجربی سازگاری در روانشناسیبررسی و تشریح نظریه ها و مدل های سازگاریابزارهای مورد استفاده برای سنجش سازگاری و بررسی نظریات آنخصوصیات سازگاری و انواع آن و بررسی عوامل موثر بر ناسازگاریپایان نامه الگوها و مولفه های هوش هیجانیحیطه های اصلی هوش هیجانی و عوامل موثر بر آنبررسی و تشریح نظریه های موجود در تبیین اعتیادبررسی انواع مواد مخدر و متغیرهای علت شناختی سوء مصرف موادمبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی 69 صفحهچارچوب نظری و پیشینه پژوهش حاکمیت شرکتی 66 صفحهفصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری حاکمیت شرکتی 67 صفحهادبیات نظری و پیشینه تجربی حاکمیت شرکتی