نقش هوش هیجانی در فرهنگ سازمانی معلمان هنر سه مقطع تحصیلی شهر کرمانشاه(تعدادصفحات:10)-50080982

اقتصاد,مدیریت,حسابداری,بانک مقالت رایگان,سیویلیکا,ISI|50081193|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد نقش هوش هیجانی در فرهنگ سازمانی معلمان هنر سه مقطع تحصیلی شهر کرمانشاه(تعدادصفحات:10) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده:


هوش هیجانی به تأثیر از زمینههایی چون به کارگیری و حفظ و نگهداری معلماان، توساعه و بهساازی افراد مستعد،به کار تیمی، سلامتی، روحیه و تعهد معلمان، نوآوری، بهرهوری، کارایی و اثربخشای آناان کما میکنند. افراد موفق به قابلیتهای هیجانی توجه داشته و در ارتباطات خاود باه خاوبی مایتوانناد عواطاو و احساسات دیگران را درک نموده و متناسب با آن عکسالعمل نشان دهند و همین توانایی باعث ایجااد بساتر و فرهنگ سازمانی مناسب در سازمان میگردد که به عنوان ی مزیت رقابتی در دنیای رقابتی امروز بهتر است. معلمان با بکارگیری عواطو خود قادر خواهند بود، توان خود را در رابطه با دانشآموزان افازایش داده و بادین- ترتیب خودجوشتر بوده و رفتار و برخوردی شایسته با دانشآموزان داشته باشند. هدف اصلی بررسی ارتباط بین هوش هیجانی معلمان هنر سه مقطع تحصیلی درشهر کرمانشااه اسات. بنابراین به لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ جمعآوری اطلاعات از نوع میدانی است که در سال 59 تعداد 84 نفر از معلمان هنر مورد بررسی قرار میگیرند. و آنچه امروز به عنوان علم و فانآوری در خادمت انسان است، و لازم است فرهنگ حاکم درون سازمان باید به گونهای باشد که ریس پذیری در افراد ساازمان تشویق شود؛ به طوری که معلمان شهامت انجام کارهای نو و خلاقانه را بدست آورنمطالب دیگر:
📃طرح جامع پارک علم و فناوری دانشگاه تهران📃طرح جامع شهر مشهد مقدس📃طرح توجيهي كارخانه شالي كوبي شاليدشت📃طرح توجیهی کرم ابریشم📃طرح توجیهی تولید نان صنعتی📃طرح ارزیابی فعالیت پژوهشی گروه‌های آموزشی📃طراحي و برنامه‌ريزي📃طراحي ايستگاه تقليل فشار📃طراحي الگوي بازاريابي گردشگري ورزشي در ايران📃طراحي اقليمي و بررسي اقليمي ابنيه📃طراحی یک کتابخانه دیجیتالی استاندارد📃طراحی وتحلیل میکروکنترلرAVR📃طراحی و پياده سازی زبانهای برنامه سازی📃طراحی سیستم های آبیاری قطره ای📃طراحی خودکار مدارهای دیجیتال و آشنایی با مدارهای برنامه پذیر📃طراحی پوسترهای علمی📃طبقه بندی اقتصادی📃طبقه بندی مشاغل📃طبقه بندی اقتصادی هزینه در دستگاههای دولتی📃ضوابط و استانداردهای فرایند خدمات غذایی📃ضمانت ، موظف بودن به انجام کاری، مواخذه وبازخواست📃ضعف حسابدهی accountability در طرح تحول سلامت📃ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای فضایی📃ضرورت ریسک پذیری مدیران برای شرایط محیطی پیچیده📃ضدعفونی کننده ها