مبادله دانش ضمنی بین واحد بازاریابی و واحد فروش و رابطه آن با موفقیت فعالیتهای بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط(تعدادصفحات:14)-50080984

اقتصاد,مدیریت,حسابداری,مقالات ملی و بین الملل,بانک مقالات رایگان,سیویلیکا|50081195|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبادله دانش ضمنی بین واحد بازاریابی و واحد فروش و رابطه آن با موفقیت فعالیتهای بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط(تعدادصفحات:14) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده


امروزه سازمانها با محیطی متلاطم روبرو هستند و خطرات محیطی، از هر سو حیات آنها را مورد هجوم قرار میدهد. درچنین شرایطی امکان حضور درصحنه فعالیتها، مستلزم این است که سازمانها همواره بدنبال ارتقاء عملکرد خود باشند. یکیاز رویکردهای موفق دراین زمینه، توجه به ابعاد بازارگرایی درسازمان میباشد. درمیان این ابعاد، بعدهماهنگی بین واحدهای سازمانی در زمینههای اطلاعات ودانش دردسترس بخصوص واحدهایی چون بازاریابی وفروش ازاهمیت بالایی درزمینه ارتقاء اثربخشی عملکرد سازمانی بخصوص درحیطه بازاریابی برخوردار میباشد. هدف ازپژوهش بررسی رابطه بین مبادله دانش ضمنی بین واحد بازاریابی و واحد فروش و موفقیت فعالیتهای بازاریابی شرکتهای کوچک و متوسط میباشد. این تحقیق براساس هدف کاربردیو ماهیت گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی میباشد. جامعه آماری متشکل از مدیران وکارشناسان واحد فروش شرکتهای کوچک ومتوسط استان تهران که درشهرکهای صنعتی مشغول فعالیتند بوده ونمونه آماری متشکل از 721 تن میباشد. دادههای مورد نیاز ازطریق پرسشنامه توزیع شده جمعآوریو بااستفاده ازروش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر شامل 8فرضیه SMART PLS مدلیابی معادلات ساختاری و نرمافزار میباشد؛ نتایج حاصل نشان داد که ازمیان این فرضیات، 6فرضیه تأیید شده و 2فرضیه تأیید نشدند.مطالب دیگر:
تحقیق درباره ذرات معلق در هواپاورپوینت راهنمای طراحی شهری برای بانوان در فضای شهریتحقیق درباره رابطه سيگار و بيماريهاتحقیق درباره رامسس دوم پاورپوینت نگاهی به رستوران در هتلپاورپوینت درس چهاردهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی( زندگی در نواحی مختلف جهان )تحقیق درباره راه های جلوگیری از بارداریتحقیق درباره راههاى كنترل خشم و غضب ازنگاه امام باقرتحقیق درباره رشد اقتصاديتحقیق درباره روش تحقیق بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشیتحقیق درباره روغن های فلزکاریتحقیق درباره زن در ترازوي سخن سعديتحقیق درباره زن و پوشش اسلامیتحقیق درباره زندگاني حضرت فاطمه (س)تحقیق درباره سابقه قالي باقي دربيرجندتحقیق درباره ساختار آموزش امريكاتحقیق درباره ساختارگراییتحقیق درباره تجهیزات ساختمانيتحقیق درباره سال پیامبر اعظم تحقیق درباره سال نوریتحقیق درباره سبكهاي معماريتحقیق درباره سخت افزارتحقیق درباره سخنان دلنشین از سفر آخرتتحقیق درباره سِر آیزاک نیوتنتحقیق درباره سرجيمز چادويك کاشف نوترون