دانلود تحقیق در موردتأثير ايثار در تكامل فرد-50488465

|50488676|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود تحقیق در موردتأثير ايثار در تكامل فرد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نام فایل : تأثير ايثار در تكامل فرد


فرمت : .doc


تعداد صفحه/اسلاید : 20


حجم : 6 مگابایت-تأثير ايثار در تكامل فرد
ايثار يعني ترجيح دادن منافع ديگران بر منافع خود. يكي از تأثيرات ايثار بر فرد افزايش روحيه همكاري در نوجوانان و جوانان است. با افزايش روحيه همكاري در جامعه نظم و انضباط خاصي حاكم مي شود كه اين خود يكي از عوامل وحدت ملي در ميان افراد يك جامعه است. در اين صورت اگر حتي براي يكي از افراد مشكلي پيش بيايد افراد ديگر با فداكاري و ايثار مانع برهم ريختن اين همكاري مي شوند. تأثير اين روحيه در خانواده نيز منعكس مي شود. در خانواده هم هركس مي كوشد تا نظم برهم نخورد. هم چنين چون ايثار يك ارزش اجتماعي است فرد را به يك انسان اجتماعي تبديل مي‌كند و چنين انساني مي تواند در اجتماع زندگي كند و نيازهاي خود را با ديگران و همكاري و هماهنگي آن ها رفع كند.
يك نمونه از تأثير ايثار بر فرد عزت نفس است و تكامل معنوي. حال اگر بخواهيم به بررسي اين موضوع بپردازيم، بايد ابتدا تعريفي از عزت نفس داشته باشيم. در واقع وقتي انسان ايثار مي‌كند به يك تكامل نسبي مي رسد كه وقتي اين ايثار به بالاترين درجة خود يعني شهادت برسد، اين تكامل به اوج خود مي رسد.
اوج تعالي معنوي انسان در صورتي است كه انسان جان در كف بگيرد و خود را به خاطر ديگران فدا كند. گاه افراد علاوه بر رضاي خدا، به خاطر خود ايثار مي كنند از نظر روحي به تكامل برسند و از اين ايثار علاوه بر سودي كه ديگران مي برند خود او نيز يك نفعي مي بيند.
يك نمونه از ايثار، ايثار معلم نسبت به دانش آموز است كه علاوه بر وظيفة خود كه در قبال حقوقي كه مي گيرد چيزهاي بيشتري نيز به دانش آموزانش بياموزد و حتي در حوزة غير درسي به آنان كمك كند و به عنوان يك بزرگتر با تجربه، تجربيات خود را در اختيار او قرار مي‌دهد.
هر انساني بر اساس عقايدي كه در ذهن دارد تصميم مي گيرد و به آن عمل مي‌كند. حال اگر يك جانباز يا آزاده را در نظر بگيريم اين آزاده يا جانباز با تكيه بر روحية ايثارگري، خدمت به همنوع و احساس مسئوليت در هنگام تجاوز به كشور از جان خود مي گذرد. حال اين سؤال پيش مي آيد كه آيا اين روحية ايثارگري همچنان بعد از گذشت بحران ادامه خواهد داشت؟
قطعاً اگر بررسي هاي لازم انجام شود به اين نتيجه خواهيم رسيد كه در صورت مساعد بودن شرايط هيچ گاه اين عقايد از بين نخواهد رفت. اين شرايط را مردم و اجتماع به وجود مي آورند به عنوان مثال، دولت با در اختيار قرار دادن تحصيلات لازم در تقويت دوبارة روحية ايثارگري نقش به سزايي را ايفا مي‌كند و هم چنين مردم با قدرداني از اين عزيزان مي توانند اين امر را دوباره احيا مي كنند.
چه بسا بسيار كم اند رزمندگان و ايثارگراني كه بعد از جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي عقايد و باورهاي ديني خود را زير پا گذاشتند كه دراين ها نيز بايد به دنبال انگيزه ها و عواملي گشت كه اين افراد را به سمت ديگري سوق داده است.
1-6 ايثار و خدامحوري
آنچه دربارة «ايثارگري» در فرهنگ شهادت گفته شد در تمامي جوامع، مشترك است و ربطي به ايمان ديني جوامع ندارد حتي در بين پيروان مران هاي غير ديني افرادي بودند و هستند كه براي حمايت از منافع جامعه از منافع فردي مي گذرند و در مواردي جان خويش را نيز فداي جامعه مي كنند. اما آنچه در ايمان ديني وجود دارد اين است كه انساني كه جان خويش را در راه دفاع از مردم فدا مي‌كند اگر مؤمن به خدا باشد و براي جلب رضاي خداوندي از جان خويش بگذرد، نه تنها چيزي را از دست نداده بلكه تا نيل به مقام قرب حضرت حق، آري شهيد با تقديم جان ناقابل خويش به جوار حضرت حق مي شتابد و به وجه الله نظر مي‌كند و مرزوق عندالرب مي شود. گسترش اين روحيه در تمامي افراد جامعه به اين معني است كه هر كسي در انجام تكاليف فردي و اجتماعي خدا را در نظر بگيرد و او را حاضر و ناظر بر اعمال بداند و فقط براي جلب رضاي او كار كند. دوستي و دشمني او با ديگران بر اين اساس استوار باشد براي چنين كساني موقعيت هاي سياسي و اجتماعي و منافع اقتصادي، هدف نيست. او اگر مسئوليتي را مي پذيرد فقط براي انجام وظيفه ديني است و اگر كاري انجام مي‌دهد از كسي توقع اجرت ندارد بلكه اجر عملش را از خدا مي طلبد و جز به رضاي حق نمي‌انديشد.
بديهي است اگر افراد جامعه به گونه اي تربيت شوند كه حركت و سكونشان براي خدا باشد و شعارشان اين باشند كه «آن صلوتي و نسكي و محياي و هاتي لله رب العالمين» ميزان تنازع و درگيري در ميان افراد آن جامعه به حداقل خواهد رسيد. و روابط بين آنها خدايي و مملو از عشق و محبت خواهد بود و فرهنگ شهادت به ما مي آموزد كه وقتي شهيد به عنوان عالي ترين انسان خدا محور براي جلب رضاي خداوند از بالاترين سرمايه زندگي خويش گذشت ما هم براي جلب رضاي حق از منافع پست خويش بگذريم و از سوي ديگر وقت جلب رضاي خداوند ملاك عمل صالح بود ديگري براي خوشايند هركسي غير خدا، تن به هر كاري نخواهيم داد و از هرگونه تملق و مداهنه و نفاق و ريا كاري و دروغگويي براي خوشايند ديگران پرهيز خواهيم كرد.
-شهود، فصل نامة فرهنگي و پژوهشي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، شماره 6 و7، بهار و تابستان 1380، ص 79
2
2-6-نقش ايثار در رشد و تعالي انسان
در اصل لغت ايثار از اثر مشتق است، وقتي كسي چيزي را بر مي گزيند و آن چيز را ترجيح مي دهد، به اين دليل است كه با منطق خاصي، اثر و نتيجه و فايده آن چيز را ترجيح مي‌دهد. در قرآن كريم راجع به انسانهاي دنياطلب، كه تمام هم و غم خود را مصروف دنيا مي كنند و به هيچ وجه به عاقبت و آخرت و آثار اخروي و نتايج آن جهاني اعمال خود نظر نمي كنند، فرموده است:
1-بل تؤثرون الحياه الدنيا و الاخره خير و ابقي آن هذا لفي الصحف الاولي صحف ابراهيم و موسي (اعلي/19-16)
2-فاما من طغي و آثرالحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوي و اما من خاف مقام ربه و نهي النفس عن الموي آن الجنه هي الماوي (فازعان/41-37) در اين آيه شريفه، مقدم داشتن دنيا و ترجيح دادن آن در مقابل خوف از مقام الهي و باز داشتن نفس از هوي و هوس است. در اين آيات، به قرينة متعلق و مفعول ايثار، كه حيات دنيا باشد، ايثار در معناي منفي آن به كار رفته است به بيان ديگر در آيات ياد شده، ايثار حيات دنيا به معناي رضايت به حيات دنيا و به حيات دنيا مطمئن بودن و به لذتها و منافع و خوشي‌هاي حيات دنيا اكتفا كردن است. ايثار دنيا به معناي غفلت از آخرت و عدم اميد به ملاقات الهي است:
1-آن الذين لا يرجون لقائنا و رضوا بالحياه الدنيا و اطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون (يونس/10) و نيز كساني كه از ياد خدا روي مي گردانند و جز زندگي دنيا، هدف و غايت و مقصد ديگري ندارند، مطابق آيه 29 سوره نجم، حيات دنيا را مقدم داشته اند: 2«و ما عندالله خير و ابقي» 3«و ما عندالله خير وابقي للذين آمنوا و علي ربهم يتوكلون»
ايثارگر، اگرچه آخرت را بر دنيا مقدم مي دارد لكن نيك مي داند كه وجهه باقي آخرت نيز از ناحيه باقي علي الاطلاق است:
«كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام»
به عبارت ديگر از رزق ربك خير وابقي است و اگر ما عندالله خير و ابقي است و اگر بقيه الله خير لكم آن كنتم مؤمنين است.
پس ايثارگر، آخرت را نه براي آخرت بلكه براي صاحب آخرت مي خواهد.
عشق آن زنده گزين كو باقي است
وز شراب جانفرايت ساقي است
ايثارگر اگر از رزق دنيوي مي گذرد و ديگران را در اين رزق دنيوي بر خود مقدم مي‌سازد، از آنروست كه جوياي مقام «عنديت» است.
بل احياء عند ربهم يرزقون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنه.(تحريم/ 66)
قرب، مطلق نزديكي را مي رساند لكن «عنديت» درجه اعلاي قرب و حضور است.
في مقعد صدق عند مليك مقتدر
فرق است ميان اين كه بگوئيم «آن الله معنا» تا اين كه بگوييم «انا عندالله»
به آيات شريفه ذيل دقت كنيد:
...مطالب دیگر:
📒تحقیق و مقاله ای در مورد کاربدر رادیو اکتیو در پزشکی📒روزه داری و بارداری📒تحقیق و مقاله ای در مورد روشهای داروئی زایمان📒تحقیق و مقاله ای در مورد کمرد درد و روشهایی برای رهایی از ان📒تحقیق و مقاله ای در مورد سزارین و زایمان طبیعی📒تحقیق و مقاله ای در مورد زردی📒تحقیق و مقاله ای در مورد یرقان(زردی)📒تحقیق و مقاله ای در مورد زایمان طبیعی📒تحقیق و مقاله ای در مورد ساختار چشم📒تحقیق و مقاله ای در مورد سرماخوردگی(پیشگیری و درمان)📒تحقیق و مقاله ای در مورد سرماخوردگی📒تحقیق و مقاله ای در مورد سرکه و فواید ان📒تحقیق و مقاله ای در مورد سفلیس📒تحقیق و مقاله ای در مورد افت کش باسیل تریجنسیس📒تحقیق و مقاله ای در مورد سنسورهايي از نوع ذرات بيولوژيک 📒تحقیق و مقاله ای در مورد سوزاک📒تحقیق و مقاله ای در مورد سیاه زخم📒پروژه ای در مورد بررسی قدرت پردازش شبکه های عصبی مصنوعی📒استاندارد های ایمنی و بهداشتی اتاق عمل📒تحقیق و مقاله ای در مورد شنوایی کودک📒ضرب المثل های فارسی و انگلیسی📒تحقیق و مقاله ای در مورد طب سوزنی📒تحقیق و مقاله ای در مورد عارضة افزايش قوس پا📒تحقیق و مقاله ای در مورد گیاهان دارویی📒تحقیق و مقاله ای در مورد یک سیستم خبره فازی – عصبی برای تشخیص