دانلود تحقیق در موردتأثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي 44 ص-50488469

|50488680|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود تحقیق در موردتأثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي 44 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نام فایل : تأثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي 44 ص


فرمت : .doc


تعداد صفحه/اسلاید : 25


حجم : 12 مگابایتتأثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
چكيده
بيشتر اقتصاددانان معتقدند كه تجارت، موتور رشد و توسعه در جوامع امروزي است. تجارت خارجي با فرآهم آوردن امكان بهره گيري از صرفه هاي مقياس، تكنولوژي هاي پيشرفته، امكان تخصيص بهينه منابع و افزايش رقابت در توليد محصولات، مي تواند موجبات افزايش بهره وري عوامل توليد و رسيدن به رشد اقتصادي را فرآهم آورد. اما جذب تكنولوژي ها و فناوري هاي مدرن و پيشرفته در جريان تجارت و انطباق آنها با شرايط داخلي توليد نياز به سرمايه گذاري در منابع انساني و تربيت نيروي انساني ماهر، متخصص و كارآمد دارد. لذا تجارت خارجي و سرمايه انساني و اثر تركيبي اين دو عامل مي توانند بر ارتقاي بهره وري عوامل توليد و افزايش رشد اقتصادي اثر گذار باشند.
هدف ازاين پژوهش، بررسي تأثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي است. اين تحقيق با استفاده از مدل لوپز و سرانو (2002) به بررسي تاثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد پرداخته و با استفاده از مدل سدربم و تيل (2003) به بررسي نقش اين دو عامل در رشد اقتصادي كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي طي سال هاي 2003-1980 پرداخته است.
نتايج حاصله بيانگر تأثير مثبت سرمايه انساني بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي است. اما به دلايل مختلف نظيرفقدان ساختارهاي مناسب و يا سوء مديريت اقتصادي در بخش تجارت خارجي در اين كشورها، تاثير صادرات صنعتي، واردات صنعتي و تجارت صنعتي (مجموع صادرات و واردات صنعتي) بر بهره وري عوامل توليد و رشد معني دار نبوده است. تأثير متغيرهاي صادرات مواد خام و اوليه و واردات مصرفي نيز بر بهره وري كل عوامل توليد و رشد منفي بوده است. اما اثر تركيبي هر يك از شاخص هاي مربوط به تجارت خارجي توانسته است بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي تاثير مثبت و معناداري را ايجاد نمايد. در مجموع، يافته هاي اين تحقيق بر اين واقعيت استوار است كه چنانچه كشورهاي منتخب به دنبال توسعه ي بازارهاي تجاري و بهره مندي از مناسبات بين المللي هستند، بايد به توسعه سرمايه انساني ، ارتقاء مهارت ها و تحقيق و توسعه نگاه استراتژيك داشته باشند.
اثر تجارت خارجی ( صادرات و واردات, به تفکیک واردات کالاهای سرمایه‌ای, واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)
327
چکیده:
ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار
Eviews.3
استفاده شده است.
نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد
GDP
به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشد
GDP
به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.
بعلاوه در تفکیک واردات به سه گروه کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای و مصرفی، نتایج برآورد نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب به رشد
GDP
،
03
.و04.درصد اضافه می‌شود. تأثیر کالاهای سرمایه ای ـ با وجود اینکه کالاهای واسطه‌ای سهم بیشتری را از کالاهای سرمایه‌ای در کل واردات دارند ـ کمی بیشتر از کالاهای واسطه‌ای می‌باشد، و این موضوع اهمیت کالاهای سرمایه‌ای را نسبت به کالاهای واسطه‌ای در رشد اقتصادی مشخص می‌سازد. در نهایت نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که کالاهای مصرفی اثر منفی روی رشد
GDP
دارند.
واژگان کلیدی:
تجارت خارجی- صادرات- واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه‌ای ومصرفی- رشد اقتصادی
1- مقدمه
شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود.
در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا[1] (1977م) میکائیلی[2] (1977م)، گیسینگ[3] (1979م)، فدر[4] (1982م)، رام[5] (1985م)، فوسو[6] (1988م)، شیهی[7] (1990م)، یغمائیان[8] (1994م) و چاو[9]، جانگ ـ مارشال[10]، بهمنی اسکویی و الس[11](1993م) اشاره کرد. در همه این بررسی‌ها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می‌شود، امّا موضوعی که در تحقیقات انجام شده به آن کم‌تر توجه شده و در مدل‌ها دیده نمی‌شود، واردات است.
طبق آنچه شواهد تجربی نشان می‌دهد، می‌توان گفت: تجارت خارجی از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را افزایش داده است. طبق مطالعات انجام شده، قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای در کشورهای توسعه یافته، در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، ارزانتر می‌باشد. بنابراین کشورهای در حال توسعه می‌توانند با واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ارزانتر از کشورهای توسعه یافته، زمینه رشد اقتصادی بیشتر را فراهم آورند.
2- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران
...مطالب دیگر:
📎رویکرد پیشگیرانه در حفاظت از راهها و جاده ها در فصل سرما📎بررسی انواع سنسورها و آشنایی با ساختار درونی آنها📎طراحی و شبیه سازی درایور موتور القایی و CCI📎ساختار و سازمان فایلهای AVI و نحوه تغییر آنها با برنامه نویسی📎تاثیرات جریان برق بر موجودات و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برق گرفتگی📎دانلود پاورپوینت ارائه الگوریتم جدید برای همزمانی فریمی در سیستم OFDM📎دانلود پاورپوینت روشهای نگهداری مواد غذایی📎دانلود کتاب راهکارهای پیشگیری از جرم📎مسئولیت مدنی دولت از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه و نظام حقوقی ایران📎دانلود پاورپوینت همزمانی سیستم OFDM مبتنی بر همبستگی سمبل های دریافتی و روش های تخمین کانال مبتنی بر ارسال سمبل پایلوت📎بررسی غرور،مشتقات و احکام مستفاد از آن و تشریح وجوه اشتراک و افتراق عناوین مشابه غرور📎اسناد مسئولیت غار در فقه شیعه و حقوق ایران📎رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت غار📎مبانی سیستم OFDM📎همزمانی در سیستم OFDM📎الگوریتم های جدید درباره همزمانی زمانی📎پیشینه همزمانی زمانی📎همزمانی در زمان به کمک سیگنال پایلوت و روش نابینا📎تقسیم بندی اتصالات سازه های فولادی طبق آیین نامه ها و مقررات📎ارزیابی کارکرد ضعیف اتصالات صلب در زلزله و تقویت آنها با ورقهای پوششی📎بررسی رفتار و عملکرد اعضا و اتصالات تحت اثر بارهای رفت و برگشتی📎بهسازی و مرمت راهها با توجه به مشکلات کنونی روسازی راههای کشور📎تشریح سیستمهای اطلاعاتی اجرایی📎دانلود پاورپوینت خواص یادگیری بر پایه نمونه و بیان مثالهای کاربردی📎بررسی و تشریح انواع سامانه کنترل صنعتی