دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت-50631819

رشته مدیریت,خلاصه کتاب مبانی مدیریت,دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت,اصول مديريت و تئوري سازمان,خلاصه اصول مديريت,مبانی سازمان و مدیریت,دانلود خلاصه مبانی سازمان|50632030|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

اصول مديريت و تئوري سازمان


خلاصه کتاب مبانی مدیریت


پاورپوینت اصول مديريت و تئوري سازمان


پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی مدیریت


اصول مدیریت(مبانی سازمان و مدیریت)


پاورپوینت اصول مدیریت(مبانی سازمان و مدیریت)


رشته مدیریت


رشته مهندسی صنایعاصول مديريت و تئوري سازمان


خلاصه کتاب مبانی مدیریت


پاورپوینت اصول مديريت و تئوري سازمان


پاورپوینت خلاصه کتاب مبانی مدیریت


اصول مدیریت(مبانی سازمان و مدیریت)
منابع :


رابينز، استيفن پي. و سنزو، ديويد اي.دي.، مباني مديريت، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ترجمه سيد محمد اعرابي، 1385


خلاصه کتاب مبانی مدیریت شامل فصول اول و سوم و پنجم و هفتم و هشتم و دهم و دوازدهم و سیزدهم می باشد .


خلاصه فصول 1 و 3 و 5 و 7 و 8 و 10 و 12 و 13 کتاب مبانی مدیریت
توضیحات :


این فایل شامل دو عدد پاورپوینت می باشد .


1 : خلاصه کتاب مبانی مدیریت


2 : اصول مدیریت(مبانی سازمان و مدیریت)


خلاصه فصول 1 و 3 و 5 و 7 و 8 و 10 و 12 و 13 کتاب مبانی مدیریت


تعداد اسلاید خلاصه مبانی مدیریت : 224


تعداد اسلاید اصول مدیریت(مبانی سازمان و مدیریت) : 354


مجموع اسلاید ها : 578
فهرست مطالب اصول مدیریت(مبانی سازمان و مدیریت) :


فصل اول : مبانی سازمان و مدیریت


سیر تحول اندیشه های مدیریت


تصمیم گیری


برنامه ریزی


فصل دوم : سازماندهی


فصل سوم : هدایت

فهرست مطالب خلاصه کتاب مبانی مدیریت :


فصل اول : مديريت و مديران


فصل سوم : مباني برنامه ريزي


فصل پنجم : مباني تصميم گيري


فصل هفتم : مباني طراحي ساختار


فصل هشتم : مديريت منابع انساني


فصل دهم : مباني رفتار فردي و گروهي


فصل دوازدهم : انگيزش و پاداش


فصل سیزدهم : رهبري و سرپرستيمطالب دیگر:
تحلیل محیط داخلی و بین الملل دکتر رودینیبررسی همجنس گرایی در دین و روانشناسیعوامل روانشناختی و فیزیولوژیکی همجنس گرایی و بررسی آن از نگاه دینیبررسی آراء و نظرات مهم دانشمندان روانشناسی و مکاتب دینی عقیدتی در باب همجنس گراییبررسی همجنس گرایی در ادیان توحیدی و غیر توحیدی با رویکرد روانشناسی به آنبررسی همجنس گرایی در دین اسلامبررسی همجنس گرایی در دین یهودبررسی همجنس گرایی در دین مسیحیتبررسی همجنس گرایی در مکاتب و ادیان غیر توحیدیبررسی عوامل گرایش افراد به همجنس گراییبررسی ماهیت و سبب شناسی همجنسگراییبررسی همجنسگرایی از دیدگاه روانشناسیبررسی همجنسگرایی در ادیان توحیدی و غیرتوحیدیپرسشنامه و آزمون چند وجهی مینه سوتا MMPI مینی مالت فرم کوتاه 71 جمله ایپاورپوینت حاکمیت شرکتیخلاصه کتاب مدیریت دانش کاربردیجزوه درس اصول مهندسی سدکتاب ترجمه زبان تخصصی مهندسی پزشکیپاورپوینت برنامه ریزی مدیریت استراتژیکپاورپوینت توانمندسازي كاركنان از تئوري تا عملپاورپوینت (اسلاید) هوش عاطفیمبانی نظری و پیشینه تحقیق کمرویی 60 صفحهبررسی نظریه های کمرویی و ارتباط آن با ویژگی های روانشناختیدانلود پرسشنامه افسردگی بک 21 سوالی word ویرایش دوممبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلالات شخصیت 78 صفحه