آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد-50675251

|50675462|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد آنزيم ها كاتاليزورهاي بيوشيميايي با ويژگي عمل زياد آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 2.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 94
بنام خدا چند ويژگي مهم آنزيم ها انجام واكنش مشخص
استفاده از سوبستراي خاص
عدم ايجاد محصولات فرعي
بازده 100% انواع آنزيم ها آنزيم هاي پروتئيني

آنزيم هاي داراي ساختار RNA (ريبوزيم) كوفاكتور برخي از آنزيم ها براي فعاليت خود به مواد ديگري احتياج دارند كه نسبت به حرارت پايدار بوده و كوفاكتور ناميده ميشوند انواع كوفاكتورها معدنی: يون هاي فلزي
آلی: كوآنزيم؛ از جمله مشتقات برخي از ويتامينها
كوآنزيم + آپوآنزيم = هولوآنزيم کو سوبسترا (Co-substrate) کوآنزیم های تغییر یافته در واکنش
ATP
موتاسیون در جایگاه اتصال کوآنزیم سیستاتیونینوری (Cystathioninuria)
γ-سیستاتیوناز
Km بالای آنزیم برای کوآنزیم PLP 9 10 کوفاکتور های يون فلزي نقش ساختاری
نقش در تسهیل اتصال سوبسترا به آنزیم
نقش در اتصال مستقیم به آنزیم و تثبیت فرم فعال آن نقش در القاء تشکیل جایگاه فعال برای آنزیم
Mn2+
فلزات قلیایی (K+ و Na+)
آنزیم الکل دهیدروژناز دارای دو Zn2+ در هر زیر واحد کوفاکتور های يون فلزي يون های فلزي فقدان الکترون های کامل در سطح خارجی شان
شرکت در واکنش های ردوکس
دارای الکترون های کامل در سطح خارجی شان (تک ظرفیتی یا دو ظرفیتی)
Zn و Mg و Ca و K و Na پروتئین های دارای Fe غیر همی (non-heme)
پروتئین های آهن-گوگرد
دارای پتانسیل ردوکس پایین
هم دار (heme)
سیتوکروم ها
انتقال برگشت پذیر الکترون توسط Fe گروه الحاقي (پروستتيك)
كوآنزيم هايي كه به صورت محكم به آنزيم متصل مي شوند آنزيم
محصول سوبسترا

S + E ES E + P

آنزيم سبب كاهش انرژي فعالسازي واكنش ميشود
آنزيم مقدار ثابت تعادل را تغيير نميدهد جايگاه فعال محفظه اي از آنزيم كه در كاتاليز واكنش نقش دارد. آرايش فضايي جايگاه فعال بسيار مهم است. جايگاه فعال جايگاه اتصال

جايگاه كاتاليز چگونگي انجام واكنش آنزيمي نظريه قفل و كليد (مدل فيشر)

نظريه قالب القاء شده (مدل كوشلاند) مدل قفل و كليد (مدل فيشر) مدل قالب القاء شده (مدل كوشلاند) طبقه بندي آنزيم ها اكسيدوردكتازها
ترانسفرازها
هيدرولازها
ليازها
ايزومرازها
ليگازها 1. اكسيدوردكتازها اكسيدازها

دهيدروژنازها

هيدروپروكسيدازها

اكسيژنازها انواع اكسيدازها سیتوکروم اکسیداز

گزانتین اكسيدازها

آلدئيد دهيدروژناز

گلوکز اکسيداز B- دهيدروژنازها انواع دهيدروژنازها وابسته به نياسين
- واكنشهاي وابسته به NAD+ (واکنشهای اکسیداتیو)
- واكنشهاي وابسته به NADP+ (مسیرهای احیایی)
وابسته به فلاوين
- NAD...مطالب دیگر:
📗پاورپوینت بررسی ساختمان های خورشیدی(انرژی های خورشیدی در ساختمان ها)📗پاورپوینت بررسی سازه های غشایی📗پاورپوینت بررسی فناوریهای نوین و كاربرد سازه های فضاكار در طراحی و اجرای فضاهای ورزشی📗پاورپوینت درس ششم (آداب زندگی) ادبیات فارسی دوره متوسطه اول📗پاورپوینت اعتیاد📗app خرید شارژ بدون اینترنت صدسو📗پاورپوینت بررسی سازه های فضا كار وكش بستی📗دانلود پاورپوینت رویکرد چارچوب منطقی برنامه ریزی برای پروژه مبتنی بر هدف نهایی📗پاورپوینت بررسی سقف طاق ضربی📗پاورپوینت بررسی شبکه های فضایی قابل گسترش (تاشونده و جمع شونده)📗پاورپوینت بررسی قرنیز و ازاره📗پاورپوینت بررسی سازه های پلیمری📗پاورپوینت بررسی ساخت و ساز اصولی📗رساله فرهنگسرا همراه با 3 عدد نمونه مشابه فرهنگسرا📗اقدام پژوهی چگونه می توان علاقه دانش آموزان نسبت به درس تاریخ را افزایش داد؟📗اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران📗اقدام پژوهی چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم؟📗اقدام پژوهی چگونه میتوانم با استفاده از انواع فعالیت های جذاب، خط نوشتاری زهرا را بهبود بخشم؟📗اقدام پژوهی چگونه توانستم به نرگس در مشکل عدم قانون‏پذیری کمک کنم📗اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم📗اقدام پژوهی چگونه توانستم ناسازگاری دانش آموز رابرطرف کنم📗اقدام پژوهی چگونه می توانم مشکل افسردگی دانش آموز فاطمه را حل کنم📗چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟📗اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاهم را به درس علوم تجربی و کار گروهی تشویق نمایم؟📗اقدام پژوهی چگونه انزوا وگوشه گیری علی را برطرف کنم؟