آئين نامه خريد خدمات مشاوره-50675261

|50675472|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد آئين نامه خريد خدمات مشاوره آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 2.9 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 55

(بند ” هـ ” ماده 29 قانون برگزاري مناقصات)
به نام ایزد یکتا ماده 29- قانون برگزاري مناقصات: در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نيست:
... هـ - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل برمطالعه ، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره اي وكارشناسي.

فصل اول : كليات ماده 1 - هدف و كاربرد :

الف – هدف انتخاب مشاوران صلاحيتداروتوانمند

ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه خدمات مشاوره

تضمين كيفيت خدمات مشاوره ب – كاربرد : تمام دستگاههاي موضوع بند ”ب“ ماده (1) قانون ، بايد مقررات اين آئين نامه را در معاملات بزرگ رعايت كنند .

براي معاملات كوچك و متوسط براساس ماده24اين ايين نامه عمل شود.

ماده 2 – تعاريف : الف – اصطلاحات :
1 - قانون : قانون برگزاري مناقصات .
2 – معاونت : معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي .
3 – كارفرما : دستگاههاي موضوع بند ”ب“ ماده (1) قانون .

تبصره:به استناد ماده 53 قانون محاسبات عمومي اعمال اختيارات و وظايفي كه براي كارفرما دراين آيين نامه منظورشده است،توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي موضوع بند (ب)ماده 1قانون صورت خواهد گرفت كه به نماينده يا نمايندگان مجاز وي قابل تفويض مي باشد.


هيئت انتخاب مشاور : هيئتي مركب از كارفرما يا نماينده وي ، ذيحساب يا بالاترين مقام مالي كارفرما و يك يا سه كارشناس متخصص درزمينه مرتبط با موضوع پروژه به انتخاب كارفرما
تبصره1-درمعاملات بالاي ده برابر سقف نصاب معاملات متوسط ازنهاد صنفي مربوط كه توسط كارفرما مشخص مي گردد،يك نفر نماينده بعنوان يكي از اعضاي هيئت انتخاب مشاور حضور خواهد داشت عدم حضور مانع ازتشكيل جلسه واتخاذ تصميم نخواهدشد.
تبصره 2-درهر حالت،تعداداعضاي هيئت بايدفردباشد

باحضور نماينده صنفي

يكي از سه كارشناس منتخب كارفرما بايد نماينده نهاد صنفي باشدتاتعداداعضا فرد شودمشاور :

*شخص حقيقي يا حقوقي كه داراي گواهينامه صلاحيت براي انجام كارمشاوره است.
دركارهايي كه معاونت گواهينامه ارائه نمي دهد،طبق دستورالعملي كه توسط معاونت تهيه مي شود،شخص صلاحيتدار به طور مشخص بيان مي گردد.بخشنامه شماره 31392/100
مورخ26/04/1389 دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت اشخاص حقوفي يا حقيقي واجدشرايط مشاوره

فهرست خاص فهرست مشاوراني كه توسط دستگاه تشخيص صلاحيت طي فرايندبند”ث”در اين دستورالعمل تهيه مي شود.
در زمينه هاي تخصصي كه معاونت تشخيص ...مطالب دیگر:
📚پیشینه پژوهش و چارچوب نظری در مورد مهارت های اجتماعی📚طبقه بندی مهارت های اجتماعی از نظر کارکرد📚فرآیندهای عاطفی و شناختی در مهارت های اجتماعی 📚ماهیت و ویژگی های مهارت های اجتماعی و پیامدهای آن📚پایان نامه مهارت های اجتماعی نابینایان📚سازگاری اجتماعی افراد دارای نقص بینایی و عوامل موثر بر آن📚شیوه های آموزش مهارت های اجتماعی به نابینایان و بررسی اهمیت آن📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های هیجانی 36 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مهارت های هیجانی📚پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه مهارت های هیجانی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های مهارت های هیجانی 35 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های مهارت های هیجانی📚فصل دوم پایان نامه نظریه های مهارت های هیجانی📚ابعاد هیجان در مهارت های هیجانی📚تحقیق کامل در مورد مهارت های هیجانی📚رویکردها و نظریه های مهارت های هیجانی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت عاطفی 44 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش امنیت عاطفی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت عاطفی در زندگی زناشویی 43 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش امنیت عاطفی در زندگی زناشویی📚مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های امنیت عاطفی 45 صفحه📚چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های امنیت عاطفی📚فصل دوم پایان نامه نظریه های امنیت عاطفی📚ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه های امنیت عاطفی📚عوامل تاثیرگذار بر امنیت عاطفی در زندگی و روابط زناشویی