بازاریابی محتوایی-50675265

|50675476|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بازاریابی محتوایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 1.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 25
بنام خدا Who am I ? MBA
BS in Advertising Management Public Relations Consultant
Marketing & Branding Strategist
Journalist
Co-Founder, CEO
Akhbar Rasmi Media Agency
First Content Distribution Platform in IRAN روندهای جهانی بازاریابی روندهای جهانی بازاریابی به کدام سو می رود؟ نقش بازاریابی محتوا در آینده تجارت چیست؟ ضرورت های بکارگیری بازاریابی محتوا در دهه دوم قرن ۲۱ چیست؟ Revolution of Data & Communications 90%
of the world’s information today has been created
in the last 2 years Communication MESS
What?
How Content Marketing Growth Paradigm shift in Marketing& IMC یک استراتژی بازاریابی است که به وسیله آن اطلاعات
با ارزش
مرتبط با خواسته مخاطب
و مداوم
تولید و توزیع می شود
تا مخاطب مشخصی جذب محصولات یا خدمات شرکت شود Blogging Source:hunspot The average budget spent on company blogs & social media has nearly tripled in three years. BLOGGING Source:hunspot Businesses that BLOG
≥20 times/month get
5X
more traffic than those who BLOG
≤4 times/month. BLOGGING Source:hunspot Most people read blogs
more than once/day. Companies that blog have
55% more
website visitors. BLOGGING Source:hunspot Content-Oriented website Source:hunspot Businesses with websites
of 401-1000 PAGES get 6X
more leads than those with
51-100 .
Video Marketing Video was the fastest growing form of ad format in 2012 & 2013
Each day 100 million internet users watch an online video.
90% of user say that seeing a video about a product is helpful in the decision process.
By next year video ad spending will increase from $1.97 billion to $5.71 billion. Organic Search 44%
of online shoppers begin by using a search engine.

Worldwide, 131B searches per month on the web.


PER DAY 4,000,000,000
PER HOUR 175,000,000
PER MINUTE 2,900,000


BIG SHIFT There is BIG SHIFT in paradigm of Marketing:
now it’s time for CONTENT Paradigm shift in Marketing& IMC
«منتشر کن یا از بین برو» Publish or Perish How Akhbar Rasmi Works? پایان...مطالب دیگر:
🔑جاذبه هاي كيش🔑تحقیق در مورد چهار محال و بختياري🔑خراسان شناسي🔑تحقیق در مورد شهرستان سبزوار🔑تحقیق درمورد شهرستان فریمان🔑تحقیق در مورد شهر کاشان🔑تحقیق درمورد شهرستان گناباد🔑تحقیق در مورد شهر مشهد 🔑تحقیق در مورد نیشابور🔑تحقیق در مورد اروپا🔑تحقیق در موردافغانستان🔑تحقیق در مورد یونان🔑تحقیق در مورد تاجیکستان🔑روندهاي جمعيتي در خاورميانه🔑ارزش زيست محيطي جنگل🔑پيدايش جنگل🔑تحقیق در مورد خلیج فارس🔑درياچه تخت سليمان🔑رود زامبری🔑رودخانه هاي ايران🔑سازندهای زمین شناسی🔑گسل های زمین شناسی🔑زمین شناسی🔑اصول و كاربرد انرژي خورشيدي🔑آلودگي هوا و پديده وارونگي