باکتریهای تثبیت کننده ازت مولکولی-50675270

|50675481|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد باکتریهای تثبیت کننده ازت مولکولی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 2.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا باکتریهای تثبیت کننده
ازت مولکولی 2
دی ازو تروف : 1- آزاد زی 2- همیار 3- همزیست

دی ازوتروف آزاد زی( جذب کربن مستقل) :

1- هتروتروف ها ( مواد کربنی ساده موجود از خاک): ( ازتو باکترین ) در پیاز – کلم- گوجه فرنگی .... افزایش درصد جوانه زنی – رشد بهتر گیاهک اولیه

2- فتوتروف ها ( با استفاده از فتوسنتز): سیانو با کتری ( جلبک های سبز- آبی) و یا آلگالیزاسیون– در کشت برنج 10 تا 15 کیلو از ماده خشک در خزانه و در طول چند هفته به 15 تن و معادل 80 کیلو ازت ولی در طول دوره رویش برنج 25 تا 30 کیلو می باشد.
3 4 ازتو باکتر 5 جلبک سبز - آبی دی ازوتروف به روش همیاری:

این حالت،‌ نوعی همزیستی باکتری‌های دی‌ازوتروف با گیاهان است که به صورت تماس فیزیکی و همزیستی با هم و بدون تشکل اندام ساختمانی خاصی برای محدود کردن مکان همزیستی صورت می‌گیرد. باکتری‌های این گروه معمولاً در ریزوسفر، روی سطح ریشه و همزیستی صورت می‌گیرد

1- ازوسپیریلوم : تاثیر آن در تولید هورمون اوکسین
2- آلکالیژنس فکالیس: اولین بار از ریشه برنج
3- استوباکتری دی ازوتروفیکوس
4- باسیلوس ازتو فیکسنس

6 7 ازوسپیریلوم دی ازوتروفهای همزیست با گیاهان:

مهمترین سیستم های همزیستی با گیاهان که بخش اصلی تثبت بیولوژیک ازت را بر عهده دارند.

1- همزیستی ریزوبیوم ها با لگومینوزه
2- همزیستی های اکتینوریزی
3- همزیستی آنابنا- آزولا
N2+6e-+8H+ 2NH4+
یون آمونیم فرمی از نیتروژن است که برای ساخت بسیاری از ترکیبات آلی زیستی
دی ازوتروف به روش همیاری همزیستی ریزوبیوم ها با لگومینوزه 9 10 ميزان كود ازته تثبيت شده توسط باكتري در گياهان مختلف 11 دی ازوتروف به روش همزیستی:
همزیستی آنابنا- آزولا :
همزیستی بین سرخس آبزی آزولا و سیانو باکتری دی ازوتروف به نام آنابنا آزوله
میزان C/N در حدود 12
میزان کل ازته به صورت کود سبز در حدود 30-100 کیلو در یک دوره کشت برنج


12 پایان...مطالب دیگر:
🔑مشکلات مربوط به جانبازان و اقدامات اصلاحی انجام شده🔑نقش ورزش در خودباوری جانبازان و نحوه خدمات رسانی به جانبازان در ایران🔑تحقیق کامل در مورد معلولیت جسمی و جانبازی🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشکلات رفتاری 46 صفحه🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشکلات رفتاری دانش آموزان 45 صفحه🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشکلات رفتاری نوجوانان 44 صفحه🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مشکلات رفتاری نوجوانان🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشکلات رفتاری کودکان 43 صفحه🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مشکلات رفتاری کودکان🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های مشکلات رفتاری 43 صفحه🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نظریه های مشکلات رفتاری🔑پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه نظریه های مشکلات رفتاری🔑ادبیات نظری و پیشینه تجربی نظریه های مشکلات رفتاری🔑علل و سبب شناسی مشکلات رفتاری🔑اختلالات رفتاری کودکان و عوامل موثر بر آن🔑بررسی دیدگاه ها و نظریه های مختلف مشکلات رفتاری🔑طبقه بندی و بررسی ویژگی های مشکلات رفتاری🔑مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرزندخواندگی43 صفحه🔑چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرزندخواندگی🔑پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه فرزندخواندگی🔑پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع ارائه تئوری حسابداری🔑پاورپوینت فصل دوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان🔑پاورپوینت فصل سوم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان 🔑پاورپوینت فصل چهارم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) تألیف شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان 🔑پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری حسابداری مالی (جلد اول) شرودر و همکاران ترجمه پارسائیان با موضوع مفاهيم سود