دانشکده علوم انسانی-50675887

|50676098|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانشکده علوم انسانی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 400.1 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 169
بنام خدا 1 2 3 اهداف کلی درس هدف کلی از درس تاریخ ادبیات 2 آشنایی دانشجو با کلیاتی
درباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،سلجوقیان،
اتابکان، خوارزمشاهیان و خاندان مغول و ......و گویندگان
این ادوار است. 4 اهداف رفتاری انتظار می رود که دانشجو پس از مطالعه این درس بتواند به
نحوی مستدل درباره اوضاع اجتماعی و ادبی دوره غزنویان،
سلجوقیان،اتابکان،خوارزمشاهیان و ..... بحث کند و اطلاعاتی
مجمل در باره گویندگان این عصر و آثار آنها ارائه دهد. 5 فصل اول اوضاع اجتماعی و ادبی ایران در دوره های غزنویان،آل زیارو... 6 ویژگی های عمده محمود غزنوی -تظاهر به شعر دوستی به منظور کسب جلال و شکوه ظاهری
برای دربار حکومتی و انتشار مفاخر و اشتهار خود به واسطه
مدایح شاعران.

-عدم ادراک لطایف زبان فارسی. 7 اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی1 -فقر و نابسامانی توده مردم،البته به جزگروهی معدود که از راه
غارتگری و قتل و کشتار در جنگ ها به ثروتی دست یافتند.

-رواج کشتار افراد و مصادره اموال آنان به تهمت بی دینی. 8 اوضاع و احوال اجتماعی در عصر غزنوی2 -تحریم فراگیری حکمت و فلسفه.

-جایگزینی اعتقادات خرافی به جای تحقیق در علوم دینی ولطمه
و آسیب بزرگ این امر به تمدن اسلامی.


9 ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان 1 -عدم حضور و جلوه شعر صوفیانه.

-استواری و کمال شعر فارسی،به ویژه قصیده.

-وجود مضامین گویندگان تازی در شعر عنصری و به صورت
آشکارتر آن در شعر منوچهری.
10 ویژگی های شعر فارسی در عهد غزنویان 2 -گسترش قدرت بیان و زبان شعری گویندگان.

-ظهور نشانه های تاثیر شعر عرب در آثار شاعران فارسی.

-استواری و کمال قالب های شعر فارسی به جز شکل غزل. 11 ویژگی های عمده نثر فارسی عهد غزنویان 1 -سادگی و روانی،نشات گیری لغات و ترکیبات نثر از زبان
گفتار.

-عدم به کارگیری لغات عربی به جز در موارد خاص.

-کهنگی و ناهنجاری واژه های به کار رفته در متون.

-قلت سجع و صنایع بدیعی در کتاب های این عهد.

12 ویژگی های عمده نثر فارسی در عهد غزنویان2 -فراموش شدن بسیاری از لغات این دوره در ادوار بعد و یا
جایگزینی آن به وسیله کلمات مترادف عربی.

-حضور نویسندگانی مسلط و چیره برحوزه زبان،همچون بیهقی
دراین عهد. 13 ویژگی های عمده نثر فارسی در عهد غزنویان3 -ارتقاء نثر فارسی به وسیله بیهقی به والاترین مرحله ومنزلت.

-رواج نثر مسجع و استفاده از صنایع بدیعی در اواخراین عهد و
حضور نصرالله منشی به عنوان نخستین به کارگیرنده این نوع
نثر در ترجمه کلیله ودمنه. 14 وضعیت شعر و شاعران در دوره سلاطین غزنوی -تنعم و رفاه بعضی از شاعران به علت توجه و عنایت غزنویان.
<br...مطالب دیگر:
🔑آشنایی با صنعت چینی، مواد اولیه، نحوه تولید،پخت و ... چینی و لعابكاري فرآورده ها🔑شناخت عوامل اقلیمی و بررسی رابطه اقلیم و انسان و تاثیرات اقلیم بر ساختمان🔑بتن ساده و بتن مسلح و بررسی پيش تنيدگي و بتن پیش تنیده و سقف هاي پيش تنيده بتني، سقف یکطرف🔑مربیان موفق، مسئولیت ها و اصول ارزشی مربیان و فلسفه مربیگری و نگاهی به تعلیم تربیت اسلامی🔑آشنایی با برخی مباحث نظریه اعدا، بخش پذیری، خوش ترتیبی، اعداد اول و کران بالا و پایین همر🔑ورزش و پیاده روی و تاثیر آن در بهبود بیماری قلبی و حرکات ورزشی مناسب برای بیماران قلبی🔑آشنایی با Djammer یک وسیله موسیقیایی، دیجیتالی، متحرک، مجازی و شخصی🔑آشنایی با خوابه نصیر الدین طوسی، زندگی، مذهب، تحصیل، شاگردان، اخلاق و آثار او🔑ریزپردازنده ها و انواع ميكروپروسسورها و الکترونیک در زندگی امروز و آشنایی با پورتها و نرم🔑آشنایی با فروغ فرخزاد، زندگی، آثار و گزیده اشعار او🔑آشنایی با بافندگي حلقوي پودي ( گردباف ) و شرکت تولیدی بافت آزادی، فعالیتها و تاسیسات آن و🔑بررسی خلاقیت در قرآن و تقویت و موانع خلاقیت و نقش مربیان در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان🔑طراحی خانه کودک و بررسی روانشناسانه آن، اهمیت معماری و اصول طراحی🔑متانول، خواص و روشهای توليد و کاربرد آن و شبيه سازی رآکتور سنتز متانول🔑مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها و پیشرفت و موفقیت دانش آموزان🔑بررسي ميزان هوش عاطفي، مهارت هاي ارتباطي و مديريت تعارض در مديران آموزشي و اجرايي دانشـگا🔑بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی (IMC)🔑بررسي رابطه ميان طبقات اجتماعي و نوع اعتياد در شهر تهران🔑بزهکاری اطفال و اطفال بزهكار در ايران و انگليس و بررسي فقهي و حقوقي آن و کانون اصلاح و ترب🔑بررسی تعدد زوجات در ایران و تاریخچه و قوانین و مشروعیت آن🔑درمان دارویی و نکات درمانی بیماری های درمانگاهی و درمان سریع در مطب🔑طراحي و ساخت يک کنترل دماي ديجيتالي تابلوهای برق🔑ناتواني يادگيری، علل، انواع، تشخیص آن و خدمات آموزشی برای کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری🔑بررسی علل و عوامل مهاجرت و يافتن انواع پيامدهاي مهاجرت ناشي از مهاجرت قزاقها به منطقه تركم🔑بررسي نقش رسانه‌هاي جمعي و تلويزيون در الگوپذيري و رفتار کودکان