دانشگاه وفلسفه های آموزش عالی-50675903

|50676114|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانشگاه وفلسفه های آموزش عالی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 1.4 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 28
1 2
3 اهداف اختصاصی:

ازشرکت کنندگان انتظارمی رود درپایان بتوانند: 1- مفهوم دانشگاه رابدانند.
2- فلسفه های آموزش عالی را بشناسند؛
3- رسالت های دانشگاه رابیان نمایند؛
4- عملکرد های کمی وکیفی دانشگاه ها را توضیح دهند.
4 مفهوم دانشگاه: ازدیدگاه یک مدرس:
دانشگاه نهادی است که آموزش نسبتا پیشرفته ای را که به مدرک ختم می شود، ارائه می کند.

ازدیدگاه یک مدیر:
دانشگاه سازمانی با افرادي در نقشهای مشخص است که اختیارات، مسئولیت ها وارتباطات آنها توسط اسناد قانونی، شرح وظائف ونمودارهای سازمانی تعریف شده است.

ازدیدگاه یک سیاستگذار:
دانشگاه سازمانی است هدفمند که برخی کارکردهای مهم اجتماعی نظیر آموزش جوانان برای کسب حرفه یا ترغیب آنها به توسعه علمی وایجاد زمینه جهت تحرک اجتماعی راانجام می دهد. 5 فلسفه های آموزش عالی یک فلسفه آموزشی اساس برنامه درسی تعیین شده ونتایج مورد انتظار ازدانشجویان است.
- آموزش عالی باید درخدمت چه کسانی باشد؟
- دانشجویان باید ازتجربه دانشگاهی خود چه بیاموزند؟
- دانشجویان باید چه چیزهایی یادبگیرند تا پس ازپایان تحصیلات شان بتوانند آن را انجام دهند؟ 6 رویکردهای مختلف - رویکرد پژوهشی
- رویکردحرفه ای
- رویکرد یادگیری آزادمنشانه
- رویکرد رشد دانشجویی
- رویکردتعهد اجتماعی
- رویکرد دانشگاه های چندمنظوره
- وانتظارات عصرجدید 7 - رویکرد پژوهشی
هدف:
ایجاد انگیزه وحرکت به منظور رشد وگسترش دانش جدید وپژوهش علمی می باشد.
ودانشگاه ها باید به نخبگان خردمندی اختصاص یابند که توانایی انجام پژوهش راکه منجر به پیشرفت دانش می شود، دارند. 8 - رویکرد پژوهشی
انتقادات:
گرچه دانش پژوهی وتحقیق فی نفسه باارزش اند،اما فقط تعداد کمی از اعضای هیات علمی ودانشگاه ها قادرند تحقیقی راانجام دهند که درزندگی انسان ها تغییری ایجاد کند. 9 - رویکردحرفه ای
هدف:
براهمیت رشد مهارت ها وآمادگی های لازم دراشتغال موفق تاکید دارد وآموزش عالی راازمنظری فایده گرایانه می نگرد ومعتقد است آموزش فنی وحرفه ای باید کانون توجه آموزش عالی قرار گیرد. 10 - رویکردحرفه ای
انتقادات:
منتقدین می گویند تاکید زیاد برمهارت های فردی نقش آموزش عالی را کم رنگ کرده وبه استمرا محض آموزش دبیرستانی تبدیل می شود ومی گویند چنین مهارت هایی باید درمدارس باشد نه دربرنامه درسی دوره کارشناسی وبالاتر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی.

11 - رویکرد یادگیری آزادمنشانه
هدف
آموزش وپرورش باید عادات ذهنی راکه به جستجوی همیشگی حقیقت می انجامد را در انسان پدید آورد.
وفرد تحصیلکرده فردی است که واجد دانش گسترده ای درهمه رشته هاست وعادات ذهنی مذکور دراو پرورش یافته وآنها رادرکلیه محورهای تلاش انسانی به کارمی برد. 12 -...مطالب دیگر:
📃پاورپوینت ریخته گری چدن خاکستری📃پاورپوینت سیم بکسل ها و انواع اتصالات آنها📃پاورپوینت رینگ ها📃پاورپوینت تکنولوژی آهنگری📃پاورپوینت ذوب چدن ها📃پاورپوینت ماهیچه سازی و قالب گیری مدلهای ماهیچه دار📃برنامه نویسی دستگاه فرز با کنترلر SINUMERIK📃برنامه نویسی دستگاه تراش با کنترلر FANUC📃برنامه نویسی دستگاه تراش با کنترلر SINUMERIK📃برنامه نویسی دستگاه فرز با کنترلر FANUC📃شیپ فایل شهرهای استان بوشهر📃شیپ فایل شهرهای استان اردبیل📃شیپ فایل شهرهای استان البرز📃شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه ارس📃شیپ فایل شهرهای استان اصفهان📃شیپ فایل شهرهای استان فارس📃شیپ فایل شهرهای استان قزوین📃شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه اترک📃شیپ فایل شهرهای استان قم📃شیپ فایل شهرهای استان گیلان📃شیپ فایل شهرهای استان گلستان📃شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه سفیدرود📃شیپ فایل شهرهای استان همدان📃شیپ فایل شهرهای استان هرمزگان📃شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز