درس اصول خدمات بهداشتی-50675916

|50676127|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد درس اصول خدمات بهداشتی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 4.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 135

2 واحد 2 جلسه اول:
مفاهیم سلامت و بیماری
منبع (برای امتحان): درسنامه طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی (جلد دوم)
صفحه 15 تا 62 و 75 تا 120
نوشته پارک- ترجمه دکتر خسرو رفایی شیرپاک

چه كسي سالم است؟
سلامت (Health) يعني چه؟


سلامت مفهوم وسيعي دارد و تعريف آن تحت تاثير ميزان آگاهي و طرز تلقي جوامع با شرايط گوناگون جغرافيايي و فرهنگي قرار مي‌گيرد
ضمن اينكه سلامت يك روند پويا است و با گذشت زمان نيز مفهوم آن تغييرخواهد كرد:
قديمي ترين تعريفي كه از سلامت شده است عبارتست از بيمار نبودن
درطب سنتي براي انسان چهار طبع مخالف دموي، بلغمي، صفراوي و سوداوي قائل بودند و اعتقاد داشتندكه هرگاه اين چهار طبع مخالف در حال تعادل باشند فرد سالم است و زماني كه تعادل ميان طبايع چهارگانه مختل شود بيماري عارض مي‌شود .
فرهنگ وبستر (Webster ) سلامت را وضعيت خوب جسماني و روحي و بخصوص عاري بودن از درد يا بيماري جسمي مي‌داند.
فرهنگ آكسفورد (Oxford) سلامت را وضعيت عالي جسم و روح و حالتي كه اعمال بدن به موقع و مؤثر انجام شود مي‌داند. تعاریف سلامتی Webster:
شرایطی که بدن ذهن و روان در امنیت قرار داشته و خصوصا اینکه از هر گونه بیماری یا درد جسمی رها باشد.
جالینوس:
سلامتی عبارت است از وجود نسبت معینی از عناصر تشکیل دهنده گرمی سردی رطوبت و خشکی است.
ابن سینا:
سلامت سرشت یا حالتی است که در آن اعمال بدن به درستی سر می‌زند. نقطه مقابل آن بیماری است.
تعریف نرمال(سلامت) از منظر علم پزشکی قدیم
بر اساس الگوی آسیب شناسانه است و بر عملکرد غیرطبیعی تمرکز یافته است.
نرمال، طبقه‌ای از مردم است که علایم غیر طبیعی ندارند. پس سلامت یا نرمال به گونه‌ای منفی تعریف می شود.
الگوی آسیب شناسانه یک طرح دو قطبی است و افراد در طیف بین دو قطب دارند.
نقائص الگوی آسیب شناسانه غفلت از جنبه های طبیعی
سایر عوامل مهم اجتماعی و فرهنگی فراموش شده‌اند.
بیماریهای جسمی پنهان و یا امراض روانی بدون اختلالات حیاتی جسمی از قلم می‌افتند. تعریف آماری نرمال (سلامت) غیر طبیعی بودن را بر اساس وضعیت فرد در یک توزیع طبیعی فرضی نسبت به سایر افراد جامعه تعریف می‌کند.
افرادی که در محدوده فاصله دو انحراف معیار در دو طرف میانگین قرار دارند (95% کل جمعیت) در محدوده نرمال قرار دارند.
دو حد غیر طبیعی را تعریف می‌کند. تعريف سلامت (نرمال) از ديدگاه آماري:
معمولا بر اساس توزيع فراواني، افراد را به دو جمعيت طبيعي و غيرطبيعي (بيمار و سالم) تقسيم مي‌كنند:
به فراوانترين رويداد يا عادي‌ترين حالت، طبيعي اطلاق مي‌شود. در الگوي آماري تمام مقادير كمتر و بيشتر از دو انحراف معيار از ميانگين، غير طبيعي محسوب می‌شود (بافرض توزيع نرمال)

معايب تعريف آماري از سلامت (ن...مطالب دیگر:
صورخیال در ادبیات فارسی با تاکید بر شاهنامه‌ فردوسیبهینه سازی پارامترهای موثر در بهره برداری به روش فرازآوری با گاز در یکی از میادین نفتی خلیج فارسارزیابی مقایسه ای عزت نفس در دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار دانشگاه ابهرارزیابی معیارهای گزینش دوست در دانش آموزان اول دبیرستانارزیابی ملاکهای حسابرسان مستقل در استمرار عمل بنگاه های اقتصادیشناسایی و تجزیه و تحلیل شاخصهای ورشکستگی شرکتها در ایرانپیش بینی بحران مالی شرکتها با استفاده از الگوی جریان های نقدی در دوره نزولمبانی،پیشینه و هزینه های ورشکستگی و نقش نسبتهای مالی در این بینبررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمهمقایسه تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در پیش بینی لرزش زمین تولید شده در عملیات آتشکاری معادنبررسی تفاوتها و شباهتهای حقوقی زن و مردبررسی حمایتهای اسلام از زنان با تاکید بر حقوق مدنیبررسی برخورداری زنان از تخفیف در مجازات در حقوق کیفرینظریات نوین تعهد سازمانی و ویژگیهای شغلی و ارتباط این دوبررسی پیشینه پوشش و لباس،جریانهای تاثیر گذار بر آنها و ارتباط آنها با مد و طراحیارزیابی ارتباط سبکهای فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان نظام جدید متوسطه شهر اردبیلتاثیر رابطه ایران و آمریکا بر امنیت خلیج فارسبررسی رئوس مکاتب فکری در امنیت بین المللی با تاکید بر نظریه هژمونیبررسی پیشینه و سرگذشت طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارسبررسی نقش ساختارها و ظرفیتهای داخلی کشورهای حاشیه خلیج فارس در پیدایش طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارسارزیابی تاثیر عوامل منطقه ای در پیدایش و فروپاشی سیستمهای امنیتی در منطقه خلیج فارسارزیابی تاثیر عوامل فرا منطقه ای در ظهور و استمرار نظامهای امنیتی در منطقه خلیج فارسارزیابی عوامل تاثیرگذار منطقه ای و فرا منطقه ای در ظهور،تداوم و سقوط طرحهای امنیتی در منطقه خلیج فارسارزیابی ارتباط پرخاشگری پدر و مادر و افسردگی فرزندانبررسی نقاط ضعف و قوت جزای نقدی و اهداف و مفاهیم مشابه آن