شكست الكتريكي در عايقها-50675995

|50676206|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد شكست الكتريكي در عايقها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 1.3 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 57
2- گازها اصول مهندسي فشار قوي بسمه تعالي قانون گازها: كلاسيك تئوري جنبشي قانون گازها:توزيع سرعت ذرات شكست الكتريكي در گاز شكست الكتريكي در گاز شكست الكتريكي در گاز-(ميانگين) فاصله آزاد شكست الكتريكي در گاز شكست الكتريكي در گاز- تعيين ميانگين فاصله آزاد شكست الكتريكي در گاز- تعيين ميانگين فاصله آزاد با فرض n0 تعداد ذرات برخورد كننده در x=0 و با انتگرالگيري در فاصله صفر تا x : احتمال وجود فاصله آزادي بطول x برابر است با احتمال برخورد در فاصله x+dx. با مشتقگيري از رابطه فوق تابع چگالي احتمال فاصله آزاد x را بصورت زير تعريف ميكنيم: ميانگين فاصله آزاد خواهد شد:
مقطع برخورد خواهد شد: ► ► مقطع كل شامل مولفه هاي زير خواهد بود: شكست الكتريكي در گاز:مقطع برخورد كل شكست الكتريكي در گاز: مقطع برخورد كل روابط قبل با فرض ساكن بودن ذرات مورد برخورد حاصل شد، در صورتيكه جنبش ملكولي ناشي ازحرارت را در نظر بگيريم، مقطع برخورد با ضريب زير اصلاح خواهد شد: براي تركيبي از مخلوط چند گاز(1و2و...) ميانگين فاصله آزاد ذرات گاز 1 با در نظر گرفتن فرض فوق خواهد شد: ► ميانگين فاصله آزاد از رابطه نتيجه ميشود: Mean free path توزيع فاصله آزاد با جايگذاري ميانگين فاصله آزاد درتابع چگالي احتمال آن خواهيم داشت: معادله فوق را با توجه به مقطع برخورد هم ميتوان نوشت كه مبين كاهش ذرات برخورد كننده در طي مسير x است كه ممكن است در اثر جذب، جذب نوري و... باشد انتقال انرژي در برخورد ذرات برخورد بين ذرات گاز بر دو نوع است:
1- الاستيك كه در آن انتقال انرژي از نوع جنبشي است
2- غير الاستيك كه در آن تمام يا بخشي از انرژي جنبشي ذره متحرك بصورت پتانسيل به ذره مورد برخورد منتقل ميشود
برخوردهاي منجر به يونيزاسيون، جذب، تحريك و غيره از نوع دوم هستند برخورد غيرالاستيك دو ذره ► انتقال انرژي در برخوردغيرالاستيك دو ذره ► ► ► ► For electron For ions u1≈ 0 u1≈ 0.5 u0 يونيزاسيون ضربه اي در گاز گازها در حالت عادي (حرارت و فشارمعمولي) عايق كاملي هستند
هوا در حالت عادي و تحت ميدان الكتريكي ضعيف بمقدارخيلي كم (در حد 16-10تا 17-10آمپر بر سانتيمتر مربع ) هدايت ميكند
اين هدايت ناچيز ناشي از يونيزاسيون ملكولهاي هوا در اثر اشعه كيهاني و مواد راديو اكتيو موجود در زمين است.
در ميدانهاي قوي الكترونهاي آزاد از ميدان كسب انرژي كرده و در برخورد با ملكولهاي هوا انرژي پتانسيل آنها را بالا برده و باعث خروج الكترون از جاذبه هسته (آزادي الكترون) ميشوند
شرط يونيزاسيون آن است كه انرژي كسب شده از ميدان از انرژي يونيزاسيون ذره بيشتر باشد: ≤ ≈ يونيزاسيون ضربه اي از طرفي تما م الكترونهاي پرانرژي قادر به يونيزه كردن ملكولها نبوده و اين مرحله نيز تابع احتمال است:
يونيزاسيون ضربه اي -ضريب اوليه تاونزند ضريب اوليه يونيزاسيون عبارت است ا...مطالب دیگر:
📚تحقیق اهميت مديريت📚تحقیق بررسی اهداف مديريت📚تحقیق اندازه گیری رضای مشتریان یک شرکت📚تحقیق بررسی اصول مدیریت دولتی📚تحقیق بررسی اقتصاد در مديريت📚تحقیق بررسی الگوي كاربردي مديريت استراتژيك📚تحقیق بررسی اصل تشویق و تنبیه در مدیریت علوی📚پاورپوینت مباحث ویژه در الکترونیک📚پاورپوینت نظام هاي سلامت و هماهنگی (تأكيد بر چالش ها)📚پاورپوینت مبانی آتش📚پاورپوینت مهارت های کوانتومی متبلور کننده دانش ضمنی بشری📚تحقیق صادرات چرم📚تحقیق بررسی تجهیزات و ادوات به کار رفته در هوشمندسازی اماکن📚پاورپوینت متابولیسم چربیها📚تحقیق برنامه ريزي در مدیریت📚تحقیق بهينه ‌سازي در مدیریت📚تحقیق بررسی پژوهش درعمليات📚تحقیق آشنايي با سيستم‌هاي اطلاعات در مدیریت📚تحقیق معمار عصر ديجيتال اندیشه های فیلیپ کاتلر📚پاورپوینت متدولوژي تدوين استراتژي شركت‌هاي انفورماتيكي📚تحقیق بازاریابی به روشAPH در یک شرکت📚تحقیق بررسي روند تحولات اقتصادي صنعتي ايران و جهان📚تحقیق بررسي نقش مهندسي مجدد در شبيه‌سازي سازمان📚تحقیق برنامه ریزی CPM📚تحقیق مفهوم پرت در برنامه ريزي و مديريت