معماري دوره ساسانيان-50678158

|50678369|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد معماري دوره ساسانيان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 347.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 40
عنوان:
ساسانیان روی کار آمدن اردشیر ساسانی
ساسان ، موبدی از دودمان نجبا بود بر آتشکده ی آناهیتا در شهر استخر ریاست داشت . پسرش بابک در شهر خیر در کنار دریاجه ی بختگان حکومت می کرد . بابک پس از ساسان جانشین پدر شد و خود را شاه خواند (208 م)
در این تاریخ شهر استخر به دست گوچیهر شاه بازرنگی بود . بازرنگیان در نیسایه که در جهت دیوار های سفیدش در دوره ی اسلامی بیضا نام گرفت ، سلطنت داشتند.
چون گوچیهر پادشاه بازرنگی در آن نواحی امیر بزرگ بود ، بابک برای پسرش اردشیر از وی منصب ارگبدی دارابگرد را بگرفت.
در سال ( 212م) اردشیر بر گوجهیر قیام کرد و شهر نسا ( بیضا ) را به تصرف در آورد و او را کته و به جای وی نشست.
جون بابک درگذشت شاهپور جانشین او شد . میان دو برادر یعنی شاهپور و اردشیر نزاع درگرفت. اردشیر به برادر مهتر خود حسد می برد، اما شاهپور بر اثر اتفاق بمرد و اردشیر در سال 212 میلادر به آسانی جای او نشست سپس اردشیر بر کرمان دست یافت و تا سواحل خلیج فارس پیش رفت. پس از آن شادشاهپور اصفهان را بکشت و روانه ی اهواز شد و سرانجام در جنگ سختی که بین او و اردوان پنجم در هرمزگان درگرفت ، اردوان را شکست داد و با مرگ او سلسله ی اشکانی بر افتاد ( 28 آوریل سال 224م)
پس از این نبرد پیروزمندانه به تیسفون آمد و بر تخت نشست.
نطام اداری در رأس ادارات ساسانی بزرگفرمذار یا صدر اعظم قرار گرفته بود و عملا زمام قدرت و ادارة کشور در دست او بود . وی قراردادها و پیمانها را امضا می کرد . گاهی در جنگها فرماندهی کل را به عهده می گرفت . همة دیوانها و یا وزارتخانه ها با دبیران آنها تحت نظر وی بودند . شاید کلمة بزرگمهر تصحیف عنوان بزرگفرمذار باشد که مورخان عرب عنوان بزرگفرمذار عهد انوشیروان را به بوذرجمهر تبدیل کرده اند .
در زمان انوشیروان،کشور ایران راکه تا آن زمان مرزبانان اداره می کردند به چهار قسمت تقسیم شد و هر قسمتی را پاذگس نامیده شد و به آنها نام جهت های چهارگانه داده شد : اپاختر (شمال) خراسان (مشرق) نیمروز (جنوب) خوروران (مغرب) داد و برای هر کدام از این پاذگسها فرمانروایی تعیین کرد که او را پاذگسبان می نامیدند .
امور لشکری نیز تحت نظر سپهبدان اداره می شد و به تعداد پاذگسبانان چهارگانه ، چهار سپاهبد نیز در ایران وجود داشت . ایالات و پاذگسها را به بخشهای کوچکتری تقسیم کرده و هر قسمت را ایستان می گفتند و حاکم آن را ایستاندار می خواندند و سپس هر ایستان را به چند شهر یا ولایت تقسیم می نمودند و مرکز آن را شهرستان می گفتند .
قریه را دیه و رئیس آن را دیهسـالار می خواندند . مزارع تابع دیـه را روستـاک (روستا)می گفتند .
سه بخش مهم نظام اداری از قرار زیر است:
طبقات و خانواده ها در نظام اداری
مالیات
دادگستری فرهنگ و تمدن
دین رسمی
اردشیر بابکان چون پادشاهی از خاندان موبدان ب...مطالب دیگر:
🔍فرهنگ لغات و اصطلاحات جوشکاری🔍فرهنگ لغات تخصصی جامع دریایی🔍پاورپوینت آشنایی اصول پایپینگ (piping)🔍پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان🔍پرسشنامه تغییر سازمانی🔍پرسشنامه خلاقیت و نوآوری در سازمان🔍پرسشنامه یادگیری در مورد محیط مدیران🔍پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری🔍پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری🔍پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی🔍پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990)🔍پرسشنامه سبک رهبری سالزمن🔍پرسشنامه عزت نفس آیزنگ🔍پرسشنامه مدیریت دانش🔍پرسشنامه مزیت رقابتی🔍پرسشنامه شكست هاي شناختي شغلي🔍پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز🔍پرسشنامه منبع استرس (شغل)🔍پرسشنامه تعارضات سازمانی🔍پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر🔍پرسشنامه بیگانگی شغلی🔍پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس🔍پرسشنامه انگیزش شغلی رایت🔍پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر🔍پرسشنامه چندعاملی رهبری (MLQ)