معماري‌هاي دروازه‌ي سرويس پيام چندرسانه‌اي-50678159

|50678370|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد معماري‌هاي دروازه‌ي سرويس پيام چندرسانه‌اي آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 671.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
1
معماري‌هاي
دروازه‌ي سرويس پيام چندرسانه‌اي ساختار ارائه شبکه‌ي سرويس پيام چندرسانه‌اي
بررسي مقالات مرتبط
کارهاي انجام شده تا‌کنون
زمان‌بندي کارهاي آتي
مراجع شبکه‌ي سرويس پيام چندرسانه‌اي مجموعه سرويس‌هاي پيام‌رساني فوري: SMS، EMS و MMS. ساختار ارائه شبکه‌ي سرويس پيام چندرسانه‌اي
بررسي مقالات مرتبط
کارهاي انجام شده تا‌کنون
زمان‌بندي کارهاي آتي
مراجع بررسي مقالات مرتبط در مجموع سه رويکرد کلي در ميان مقالات علمي معتبري که به ارزيابي و بهبود کارآيي سرويس‌هاي SMS وMMS مي‌پردازند، به چشم مي‌خورد: ارزيابي، تحليل و بهينه سازي کارآيي سرويس‌هاي SMS و MMS
بهبود کارآيي سرويس‌هايSMS و MMS با ارائه‌ي يک تکنيک جديد و ارزيابي آن
تحليل اطلاعات جمع آوري شده از ترافيک پيام‌هاي سرويس‌هاي SMS و MMS ارزيابي، تحليل و بهينه سازي کارآيي سرويس‌هاي SMS و MMS محاسبه‌ي مقدار بهينه‌ي طول بافر به کمک يک الگوريتم چرخشي:
افزايش طول بافر تا رسيدن به حداقل احتمال از دست ندادن بسته‌ها بررسي کارآيي سيستم از منظر انتها به انتها: قابل کاهش به کارآيي سرور مقصد ارزيابي، تحليل و بهينه سازي کارآيي سرويس‌هاي SMS وMMS (ادامه) ارزيابي، تحليل و بهينه سازي کارآيي سرويس‌هاي SMS وMMS (ادامه) ارزيابي، تحليل و بهينه سازي کارآيي سرويس‌هاي SMS وMMS (ادامه) بهبود کارآيي سرويس‌هايSMS و MMS با يک تکنيک جديد بهبود کارآيي سرويس‌هايSMS و MMS با يک تکنيک جديد (ادامه) کاربراني که قصد ارسال پيام دارند، با احتمالي وابسته به ترافيک کانال، براي دسترسي به کانال تلاش مي‌کنند. هرگاه بار ترافيکي کانال از يک مقدار آستانه از قبل مشخص شده بيشتر شود، مقدار احتمال دسترسي به کانال کاهش مي‌يابد و برعکس. تحليل اطلاعات جمع آوري شده از ترافيک پيام‌هاي سرويس‌هاي SMS و MMS بررسي آماري موفقيت‌هاي سرويس‌هاي پيام رساني فوري و بيان دلايل زير:
گستره‌ي دستگاه‌هاي قابل استفاده براي تبادل اين پيام‌ها
شباهت به سرويس‌هاي پيام‌رساني برخط اينترنت
شباهت به سرويس ايميل با ويژگي ذخيره و ارسال تشخيص دنباله SMSهاي متوالي در ترافيک پيامها: يک جلسه در سرويسSMS ساختار ارائه شبکه‌ي سرويس پيام چندرسانه‌اي
بررسي مقالات مرتبط
کارهاي انجام شده تا‌کنون
زمان‌بندي کارهاي آتي
مراجع کارهاي انجام شده تاکنون کارهاي انجام شده تاکنون (ادامه) کارهاي انجام شده تاکنون (ادامه) تعيين زمان تأخير با توجه به علت عدم موفقيت در ارسال قبلي
پر بودن حافظه دستگاه مقصد: تأخير کمتر
خاموش بودن دستگاه مقصد: تأخير بيشتر استفاده از ترافيک واقعي پيام‌ها به عنوان آزمون مدل ساختار ارائه شبکه‌ي سرويس پيام چندرسانه‌اي
بررسي مقالات مرتبط
کا...مطالب دیگر:
🔥دستورالعمل فنی احداث و نگهداری باغ انگور دیم🔥پاورپوینت بررسی سبک رازی🔥پاورپوینت تکنیک های مهم خلاقیت🔥چگونگی اثبات خیار تخلف از شرط🔥مقاله بصیرت🔥مقاله برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد🔥مقاله در مورد بانک تجارت🔥مقاله بازاریابی در بازرگانی پیشرفته🔥مقاله آیین‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران🔥مقاله آیین‌نامه معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران🔥مقاله آیین‌نامة فعالیت کارگزار معرف و کارگزارمتعهد خرید در بورس اوراق بهادار🔥مقاله آیین‌نامه ارائة خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار🔥مقاله آشنایی با برخی مفاهیم و واژه های مورد عمل در بازرگانی خارجی🔥مقاله آثار ضایعات محصولات كشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی🔥مقاله اوراق بهادار استصناع🔥مقاله اوراق اجاره🔥مقاله اقتصاد بازار و توزیع درآمد🔥مقاله مختصری درباره اقتصاد آموزش و پرورش🔥مقاله اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران🔥مقاله اعتبارات اسنادی،تعاریف وچگونگی انجام کار🔥مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری🔥مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت🔥مقاله استفاده از فناوری اطلاعات درحسابداری🔥مقاله در مورد استراتژیهای بازاریابی🔥مقاله ارز و یکسان سازی نرخ ان