معيارهای پذيرش مجله در ISI-50678160

|50678371|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد معيارهای پذيرش مجله در ISI آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 410.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 24
بنام خدا معيارهای پذيرش مجله در ISI مقدمه هدف اوليه آی اس آی به عنوان يک پايگاه اطلاعاتی از انتشارات، تأمين پوشش جامع از مهمترين و مؤثرترين تحقيقات انجام گرفته در جهان است
امروزه آی اس آی شامل مجلات معتبر بين المللی، پروانه ثبت اختراعات، مقالات کنفرانسها در حوزه های علوم، علوم اجتماعی، و علوم انسانی و هنر است
بخش عمده اين داده ها مربوط به 9300 مجلات معتبر بين المللی است
آی اس آی يکی از خدمات نمايه سازی معتبر جهان برای نمايه سازی تمام منابع استناد شده می باشد و همچنين حاوی اطلاعات کتابشناختی کامل در خصوص مقالات منتشر شده در مجلات است
برای ارزيابی مجلات از سه نوع اطلاعات کمّی و کيفی استفاده می کند ارزيابی مجلات اطلاعات کمّی
داده های استنادی
SCI
SSCI
A & HCIارزيابی مجلات اطلاعات کيفی
استانداردهای مجله
انتشار به موقع
داوری
فعاليتهای سردبيری
ـ عنوان کامل مجله
ـ عنوان مقا له
ـ چکيده
ـ اطلاعات کامل کتابشناختی مآخذ
ـ آدرس کامل مؤلف : تلفن، دور نگار، پست الکترونيکی
ارزيابی مجلات زبان های خارجی
1ـ چکيده تمام نما / خلاصه ای از مقاله به زبان انگليسی
2ـ عناوين مقالات به انگليسی
3ـ منابع به انگليسی
پيشينه هيأت تحريريه
ـ هر از چند مدت انتشارات دارند
ـ در کدام مجلات
ـ آيا به مقالات آنها استناد شده؟
ـ آيا به مجلات معتبر استناد کرده اند؟

پيشينه نويسند گان
شهرت ناشر
شهرت انجمن علمی
ارزيابی مجلات بين المللی بودن مجله
يکی ديگر از ملاحظات حوزه جغرافيايی مجله می باشد.
مجلاتی که دامنه کار آن ناحيه کوچک جغرافيايی باشد مورد علاقه آی اس آی نيست؛ مگر در موارد استثنايی. بين المللی بودن از دو منظر بررسی می شود:
1ـ مليّت مقاله هايی که مجله منتشر می کند
2ـ مليّت مقالاتی که به آن استناد می کنند ارزيابی مجلات ارزيابی مجلات خود ـ استنادی
80% مجلات فهرست شده در ISI دارای خود ـ استنادی پايين تر يا مساوی 20% دارند.نشان دهنده اين است که خود ـ استنادی کاملاً برای مجلات طبيعی است، اما اگر نرخ خود ـ استنادی بالاتر از اين ميزان برود بررسی انجام می شود. چنانچه خود ـ استنادی باعث بالا رفتن مصنوعی ضريب تأثير شود، ضريب تأثير مجله اعلام نمی شود و از مجموعه خارج می شود . ارزيابی مجلات قضاوت متخصصان
آی اس آی ازآغاز تأسيس در دهه 1960 از وجود متخصصان در هيأت تحريريه برای محصولات خود بهره برده است.

در خصوص مجلات تازه وارد از متخصصان حوزه موضوع...مطالب دیگر:
📒تقويم تاريخ اسلام 14 ص 📒تفسير سوره يوسف 📒توزيع پوآسون و نرمال 📒توصيه كودي بهينه براي محصولات زراعـي و بـاغـي 66 ص 📒جاذبه های طبیعی کویر استان قم 📒جامعه پذیری 6ص 📒جبران خسارت معنوي 📒جرم‌شناسي انتقادي (ديدگاه ماركسيست، فمنيست و پست‌مدرن) 📒جاده سازي 📒جزر و مد 📒پارگي گرم 📒پدافند غیرعامل 📒پردازش تصویروتشخیص اثرانگشت 📒پروژه استاتیک 23 ص 📒جریمه و آثار آن(از حیث سیاست جنائی) 📒پروژه جراحی الکترونیکی تحت وب 42 ص 📒پروژه مالی اصول انبارداري 80 ص 📒پروژه كنترل توربينها توسط PLC 51 ص 📒پروژه انبارداری 54 ص 📒پهلوانان ترک زبان 📒پل و ساختار آن 📒پياده سازي VLSI يك شبكه عصبي آنالوگ مناسب براي الگوريتم هاي ژنتيك 22 ص 📒پيدايش تشيع و تسنن از چه زماني بوده است ؟ 120 ص 📒پيدايش نرم افزار و نفوذ آن به دنياي صنعت 27 ص 📒پورت کامپیوتر 77 ص