برنامه و طراحی تمرین ورزشی-50684773

|50684984|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد برنامه و طراحی تمرین ورزشی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 174.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 37
به نام خداوند خورشید و ماه خداوند روزی ده رهنمای برنامه ریزی
و
طراحی تمرین تعریف برنامه ریزی برنامه ریزی عبارتست از پیش بینی عملیات
برای رسیدن به هدف

planning فواید برنامه ریزی 1 – تعیین اهداف
2- صرفه جویی در هزینه ها
3- استفاده بهینه از زمان
4- بهره وری بیشتر از منا بع ( انسانی – مالی ) چرا برنامه ریزی ؟ دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده طراحی تمرین : تعریف نظام و ساختا ری مشخص مبتنی بر اصول علمی برای تمرین بمنظور توسعه قابلیت های مختلف ( جسمانی – تکنیکی – تاکتیکی – روانی ) ورزشکاران تعریف تمرین ورزشی : تمرین ورزشی را فعالیتی با هدف می دانند که انجام آن
موجب افزایش و توسعه توانایی یا آمادگی بد نی می شود
با انجام تمرین های بدنی , ورزشکار قوی تر, سریعتر ,
روان تر و بادوام تر و تواناتر می شود . اصول کلی برنامه تمرینی : 1- اختصا صی بودن
2- اضافه بار
3- پیشرفت
4- انفرادی بودن Over load individuality specificity progression ویژگیهای تمرین : تکرار
مدت
شدت
روش frequency duration intensity method روز ها و تعداد حرکات زمان تمرین به ساعت یا دقیقه در صد فعالیت 1- اول باید بر تکرار تاکید کرد

2- دوم بر افزایش مدت تمرین تاکید می کنیم

3- شدت تا رسید ن به حد مطلوب پایین باشد طرح یک جلسه تمرین : 1- آمادگی

2- گرم کردن

3- بخش اصلی

4- سرد کردن رشد همه جانبه و کامل : 6 10 14 16 18 20 22 24 سن مختصات برنامه ریزی سیستم یا سیستم های انرژی درگیر
فاکتور های آمادگی جسمانی
سن
زمانبندی تمرین
فصول تمرینی
فاکتور های آمادگی جسمانی استقامت زمان عکس العمل
قدرت استقامت در قدرت
سرعت استقامت در سرعت
توان چابکی
انعطاف پذیری
هماهنگی
سن ریخت شناسی
سن ریخت شناسی یا ظاهری به مراحل مختلف رشد ساختمانی یا آناتومیکی اطلاق میشود که می توان از طریق شناسایی ویژگیهای خاصی، آن را برآورد کرده و تشخیص داد.

سن بیولوژیکی (زیست شناسی)
سن بیولوژیکی به پیشرفت و تکامل عملکردی (فیزیولوژیکی) اندامها و دستگاههای بدن اطلاق میشود که در برآورد و تشخیص استعداد و قابلیتهای عملکردی شخص در رسیدن به سطوح بالاتر و برتر اجرایی، هم در تمرینات و هم در هنگام مسابقات موثر و مفید است.

سن ورزشی
به دلیل مشکلاتی که در برآورد ,ارزیابی دقیق و کامل سن بیولوژیکی (زیستی) و سن ریخت شناسی یا ظاهری (مرفولوژیکی) وجود دارد. آنها را غالباً به صورت ذهنی مشخص و برآورد می کنند.
سن ورزشی به ویژه حداقل سن و سن برگزیده (مناسبترین سن) بر...مطالب دیگر:
🔗132- یافتن توزیع تنش و تغییر مكان در اطراف تونل دایره ای با استفاده از تابع تنش ایری جدید و مقایسه آن با روش های اجزای محدود و توابع مختلط🔗133-شبیه سازی سه بعدی تونل غرقابی برای آنالیز لرزه ای🔗134- تحلیل لرزه ای تونلهای دایروی به روش شبه استاتیكی (مطالعه موردی فاز اول متروی تبریز)🔗135-كاربرد روشهای احتمالاتی در تحلیل پایداری تونل🔗136- بهره گیری از مهندسی ارزش در بازنگری طرح تونل انحراف سد هراز🔗137- بررسی چالشهای اجرای تونل در محیط های مخلوط سنگ و خاك🔗138-بررسی پتانسیل كارست در مسیر تونل انتقال آب سبزكوه با استفاده از GIS🔗139-كاربرد مهندسی ارزش در بازنگری طرح پوشش بتنی تونلهای پنستاك سد رودبار لرستان🔗140-بانك اطلاعات آنلاین تونل ایران🔗141- تحلیل پدیده ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه ها با روش حجم محدود🔗142-طرح پوشش بتنی تونلهای تحت فشار بر پایه اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش🔗143- ارزیابی عملکرد ملاتهای تعمیری پوشش بتنی تونل آبرسانی🔗144- مقایسه بین همگرایی بخشی از تونل متروی كرج با نتایج حاصل از روش های عددی🔗145- پیش بینی پتانسیل لهیدگی مسیر تونل انتقال آب آزاد بر اساس مدل زون بندی ژئوتكنیكی🔗152- آنالیزوتحلیل نیروهای ناشی از تغییرشكل خمشی طولی حاصله ازا مواج لرزه ای برشی درتونلهای كم عمق🔗153-معرفی یك مدل رفتاری تابع زمان برای پیش بینی رفتار خزیشی سنگهای جدارتونل و مقایسه با مدلهای رفتاری موجود🔗154- تخمین میزان تراوش آب زیرزمینی به تونل‌های حفاری‌شده در توده‌های سنگی با درنظرگرفتن اندركنش هیدرومكانیكی آب و توده🔗155- بررسی رفتار دینامیكی تونلهای كم عمق با استفاده از تركیب روشهای اجزا محدود و المان مرزی در فضای سه بعدی🔗156- بررسی ریاضی رفتار متقابل خاك_ سازه در سازه های ویژه واقع در مسیر تونل های عمیق مترو شیراز و مقایسه نتایج عددی حاصله با رفتار واقعی ثبت شده توسط ا🔗157- بررسی آزمایشگاهی مشخصات هیدرولیكی جریان دوفازی لخته ای در تونل مستطیلی با شیب متغییر🔗158-ارزیابی تنشهای برجا در طول مسیر تونل آزاد و تاثیر آن در رفتار مهندسی توده سنگ🔗159-برآورد تحلیلی نشست ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی زمین🔗160-بررسی رفتار لرزه‌ای سیستمهای سازه‌ای دال و دیوار ساخته شده با قالب تونلی🔗161- انتخاب روش حفاری مكانیزه سپری و بهسازی شرایط خاك در مسیر شماره 1 تونل دوقلوی متروی تبریز🔗162- بررسی تأثیر پارامترهای ژئوتكنیكی بر روی نیروهای وارد بر سیستم نگهداری تونل- مطالعه موردی مسیر شماره 1 تونل دوقلوی متروی تبریز