کروماتوگرافی گازی-50687277

|50687488|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد کروماتوگرافی گازی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 2.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 34
بنام خدا مقدمه ای برکروماتوگرافی جداسازي اجزاي يک مخلوط از طريق توزيع انتخابی اجزاء بين فاز متحرک و فاز ساکن
فاز متحرک (Mobile Phase) = حلال يا گاز
فاز ساکن(Stationary Phase) = مواد پرکننده يا پوشش دهنده درون ستون تاريخچه کروماتوگرافی Tswett 1903 - جداسازی رنگدانه های گياه بوسيله ستون پر شده با CaCO3
Lederer & Kuhn 1931 - کروماتوگرافی مايع(LC) کارتنوئيدها
1938 - کروماتوگرافی لايه نازک(TLC) و تعويض يونی(Ion exchange)
1941 - معرفی گاز به عنوان فاز متحرک(GC) توسط Martin & Synge
1950 - کروماتوگرافی مايع با فاز معکوس (RP-LC)
1954 – در يافت جايزه نوبل توسط Martin & Synge اهداف کروماتوگرافی تجزيه ای (Analytical): تعيين ترکيب شيميايی يک نمونه
تهيه ای (Preparative) : خالص سازی يا جمع آوری يک يا چند جزء از نمونه طبقه بندی روش ها فاز متحرک
- گاز (GC)
- آب (LC)
- حلال آلی (LC)
- سيال فوق بحرانی (SFC)

نيروهای موثر در فرايند جداسازی
- جذب سطحی
- تقسيمی بر اساس : اساس کروماتوگرافی جداسازي دو گونه A وB به تفاوت در تمايل نسبي آنها براي دو فاز متحرک و ساکن بستگي دارد
به نحوي که يکي از آنها زودتر به انتهاي ستون مي‌رسد. A( متحرک ) A ( ساکن ) k´ = ns/nm nm = تعداد مولکول هاي حل شده در فازمتحرک
ns = تعداد مولکول هاي حل شده در فاز ساکن
´k = فاکتور ظرفيت ( معياري از بازداري گونه ) α = k2´/k1´ k2´ فاكتور ظرفيت گونه اي است که ديرتر از ستون خارج مي شود
k1´ بيانگر فاكتور ظرفيت براي گونه اي است كه زودتر از ستون خارج مي شود. w = پهناي پيک در خط پايه زمان بازداري = t N= تعداد بشقابک تئوري (معياری از کارايي ستون ) N = 16 ( t/w )2 N = L/H L = طول ستون
H = ارتفاع بشقابک تئوری پهنای پيک در پايه پيک متناسب با ريشه دوم زمان سپري شده در ستون است: عوامل موثر بر پهنای پيک H = A + B/U + CU A، B و C مفادير ثابت
U = سرعت خطي سيال حامل بر حسب سانتي متر بر ثانيه جمله اول( نفوذ گردابي) = طول مسير متفاوت برای مولکولهای يکسان هنگام عبور از درون ستون


جمله دوم( نفوذ طولي) = تمايل مولکولها برای حرکت از ناحيه با غلظت بيشتر به سمت ناحيه با غلظت كمترجمله سوم (مقاومت در برابر انتقال جرم) = زمان بر بودن نفوذ گونه از فاز متحرک به درون فاز ساکن و بالعکس
ايجاد فاصله‌ ميان مولکول‌هاي نفوذ کرده به فاز ساکن و مولکول‌های در حال حرکت...مطالب دیگر:
📜پاورپوینت آب و هواشناسی توریستی ایران📜پاورپوینت اصول ارائه شفاهی مطالب📜پاورپوینت صفر تا صد بازاریابی خدمات📜پاورپوینت اصول و روش های کار تیمی📜نمونه پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری📜پاورپوینت پژوهش و انواع آن📜نمونه پرسشنامه اهمال کاری تاکمن 1991📜نمونه پرسشنامه انگیزش شغلی رایت📜نمونه پرسسشنامه اضطراب قلب (CAQ)📜نمونه پرسشنامه اضطراب بک (BAI)📜نمونه پرسشنامه استرس شغلی (HSE)📜نمونه پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی📜عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی 📜عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها 📜عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند 📜عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام 📜عنوان درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان مثل خورشید 📜دستورالعمل بیمه پروژه ها در قراردادهای پیمانکاری📜عنوان درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی تدریس عدد3 📜عنوان درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی 📜نمونه پرسشنامه ارتقا امنیت زنان در پارک های شهری با رویکرد طراحی محیطی📜عنوان درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی آموزش مفهوم کسر 📜نمونه پرسشنامه بهره وری روزانه افراد📜نمونه پرسشنامه خلاقیت شغلی📜الزامات نصب کپسول آتش نشانی-خودرو