کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی-50687285

|50687496|download
مشخصات فایل مورد نظر در مورد کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط بانک مقاومت ترمزی دینامیکی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

حجم فایل : 697.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16
به نام خدا عناوین کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط .... حسین خورزنی/ آبان ماه 91 دانشکده برق و کامپیوتر 1- مقدمه 2- تعریف پدیده تشدید زیر سنکرون، بررسی علل و اثرات آن 3- روشهای مقابله با این پدیده 4- بانک مقاومتی ترمزی دینامیکی 5- نتایج 6- نتیجه گیری و پیشنهادات 7- پرسش و پاسخ 2 of 15 1- مقدمه کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط .... حسین خورزنی/ آبان ماه 91 دانشکده برق و کامپیوتر 1-2- حوادث نیروگاه موهاوی در سالهای 1970 و 1971 1-1- جبران سازی سری خطوط انتقال توسط خازن 1-3- مطرح شدن بحث تشدید زیرسنکرون
(Subsynchronous Resonance) علت اصلی پدیده تشدید زیرسنکرون تشدید خازن سری جبران سازی و راکتانس شبکه افزایش ظرفیت خطوط بهبود پایداری ماندگار و گذرا و ... 3 of 15 2- تعریف پدیده تشدید زیر سنکرون، بررسی علل و اثرات آن کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط .... حسین خورزنی/ آبان ماه 91 دانشکده برق و کامپیوتر 2-1- تعریف IEEE برای پدیده تشدید زیرسنکرون 2-2- وقوع تشدید با فرکانسی کمتر از فرکانس اصلی در اثر یک اغتشاش 2-3- ایجاد جریانهای گذرا حاوی فرکانس زیرسنکرون پس ازیک اغتشاش ایجاد گشتاور با فرکانس زیر سنکرون روی محور 4 of 15 3- روشهای مقابله با این پدیده کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط .... حسین خورزنی/ آبان ماه 91 دانشکده برق و کامپیوتر 3-1- طرح ریزی سیستم 3-2- فیلتر مسدود کننده استانیکی 3-3- فیلتر موازی میرا کننده 5 of 15 3- روشهای مقابله با این پدیده کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط .... حسین خورزنی/ آبان ماه 91 دانشکده برق و کامپیوتر 3-4- کنترل کننده تکمیلی سیستم تحریک (SEDC) 3-5- تجهیزات FACTS تجهیزات سری (TCSC,SSSC) تجهیزات موازی (STATCOM) 3-6- بانک مقاومت ترمزی دینامیکی 6 of 15 4- بانک مقاومتی ترمزی دینامیکی کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط .... حسین خورزنی/ آبان ماه 91 دانشکده برق و کامپیوتر 4-1- کاربرد اولیه بانک های مقاومتی در ترمینال ژنراتورها 4-2- ایده اصلی این روش جذب توان اکتیو در زمان خطا 4-3- انتخاب ظرفیت بانک مقاومتی 5/6% ظرفیت ژنراتور ولتاژ نامی ترمینال ژنراتور 7 of 15 4- بانک مقاومتی ترمزی دینامیکی کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط .... حسین خورزنی/ آبان ماه 91 دانشکده برق و کامپیوتر 4-4- نحوه کنترل سوئیچ ها استفاده از تغییرات سرعت ژنراتور 4-5- پیاده سازی فرمان کنترلی سوئیچ ها 8 of 15 4- بانک مقاومتی ترمزی دینامیکی کاهش اثر پدیده تشدید زیرسنکرون توسط .... حسین خورزنی/ آبان ماه 91 دانشکده برق و کامپیوتر 4-6- معرفی
IEEE Bench Marks
در بحث تشدید زیر سنکرون IEEE First Bench Mark
(FBM) IEEE Second Bench Mark
(SBM) CORPALS Bench mark Case 1 Case 2 9 of 15 4- بانک مقاومتی ترمزی دینامیکی کاهش اثر پدیده تشدید ...مطالب دیگر:
📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت174📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت173📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت172📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت171📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت170📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت169📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت168📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت167📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت166📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت165📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت164📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت163📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت162📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت161📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت160📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت159📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت158📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت157📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت156📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت155📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت154📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت153📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت152📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت151📒طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت150